Boende och tjänster

Till Esbo centrum väntas flytta 10 000 nya invånare under de följande trettio åren. Således behövs nya bostäder. Utvecklingen av området medför också uppskattningsvis 2 000 nya arbetstillfällen.

Byggandet av nya bostäder har börjat i Esbo centrum. Fyra flervåningshus för boende byggs bredvid stadshuset som ska rivas, intill järnvägsstationen och tjänsterna.

Bredvid bostadskvarteret byggs Vapentorget, som blir en ny, mångsidig plats för evenemang och möten.

Nya bostäder byggs under de närmaste åren förutom i Vapentorgets omgivning också i Södrikängen. Byggandet av bostadsområdet Södrikängen pågår i ytterligare tre år. Ett nytt daghem blir klart 2020. Under de närmaste åren flyttar cirka tusen nya invånare till Södrikängen.

I Esbo centrum finns både finska och svenska skolor och daghem, en hälsostation, en simhall, en idrottspark och andra kommunala tjänster samt mångsidiga kommersiella tjänster.

Barn sitter på Entressebibliotekets golv i små, färgranna säckstolar.
Entressebiblioteket. Bild: Kimmo Brandt / Compic.

I köpcentret Entresse finns ett bibliotek och stadsarkivet samt fler än 40 specialaffärer. I köpcentret Esbotorget finns Esbo stads servicepunkt och fler än 30 affärer. Köpcentren väntas utvidga sin verksamhet under de närmaste åren. I anslutning till dem har det planerats bostäder för ungefär 350 nya invånare.

I de närliggande områdena Morby och Gloms finns fler specialaffärer, och också dagligvaruhandel kommer att finnas i dessa områden.

Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia har ett campus med mångsidig yrkesutbildning i området. I Omnias yrkesutbildning deltar årligen över 10 000 studerande av vilka över hälften studerar i Esbo centrum.

Esbo centrum är också en port till huvudstadsregionen och naturen i Noux. Det går goda bussförbindelser från stationen till Haltia och till andra intressanta friluftstjänster i Esbos norra delar.

Tjänsternas symboler på kartan:

Lila: Daghem

Grön: Skola

Röd: Sjukhus eller hälsostation

Turkos: Tandklinik

Genom att klicka på en färgsymbol ser du tjänstens namn och adress.

Du kan förstora kartan genom att klicka på ikonen ”Maximera kartan”. Den stora kartan öppnas i ett nytt mellanblad.

I den stora kartans vänstra övre hörn kan du välja att se fler tjänster: Klicka på den tredje, det vill säga nedersta symbolen i vänstra övre hörnet, där du kan öppna flera olika menyer. Där hittar du också menyn Tjänster. Genom att klicka på den lilla blå triangeln ser du en lista över tjänsterna. Kryssa för de tjänster som du vill se på kartbilden.