Byggande

Utvecklingen av Esbo centrum koncentreras till omgivningen kring stationen.

Det gamla ämbetscentrumet förnyas till ett modernt och trivsamt bostads- och arbetsplatsområde. I området byggs både nya bostadshus och affärs- och kontorslokaler.

Bredvid det nya bostadskvarteret byggs en mångsidig evenemangs- och mötesplats, Vapentorget. Torget ska stå klart hösten 2020. Torget ska stå klart hösten 2020. Det första nya bostadshuset blev färdigt våren 2020 och nya invånare har redan flyttat in.

Kyrkträskvägen som löper framför Vapentorget byggs om och omgivningen blir trivsammare för fotgängare. För dem som kommer till stationen med cykel byggs en upplyst och takförsedd anslutningsparkering för 156 cyklar.

Idéskiss över Vapentorget

Idéskiss över hur Vapentorget vid det nya bostadskvarteret kan se ut i framtiden (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy)

På platsen för Ämbetshus 2 som rivs byggs en ny byggnad, Esbobornas hus, som blir en träffpunkt för Esboborna. I byggnaden förenas stadens förvaltningslokaler, mångsidiga tjänster, kultur- och affärslokaler samt lokaler som betjänar beslutsfattandet och invånarsamarbetet. En arkitekturtävling kommer att utlysas om huset och byggandet inleds år 2024. Avsikten är att ta i bruk Esbobornas hus år 2026. 

Det gamla stadshuset som stått tomt sedan 2009 rivs så fort besvärsprocesserna är slutförda. Efter beslutet utreds tomtens slutliga användningsändamål.

Byggandet av bostadsområdet Södrikängen uppskattas pågå ungefär tre år till. Ett nytt daghem blir klart år 2020. Till den delvis färdiga Södrikängen kommer cirka 500 människor att flytta under de närmaste åren.

Idéskiss över Esbobornas hus

Idéskiss över hur ”Esbobornas hus” kan se ut i framtiden (Arkitekter Anttila & Rusanen Ab)

Idéskiss över Lagstadsparken

Idéskiss över hur Lagstadsparken vid det nya bostadskvarteret norr om järnvägen kan se ut i framtiden (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy)