Esboviken

Esbovikens områdescentrum sträcker sig från Finnodalen till Kyrkslätts gräns och gränsar i söder till Finska viken och i norr till Centralparkens skogar. Det karakteriseras särskilt av närheten till havet och de utmärkta rekreationsmöjligheterna.

I Esboviken bor nästan 54 000 människor

De gamla förorterna är redan i behov av att förnyas. De viktigaste utvecklingsområdena för framtiden är de nya bostadsområdena i Bastvik och Finno och i centrum av Esboviken. I Finno planläggs ny bebyggelse i omfattande mängd i och med att metron byggs.

Till sin stadstruktur är Esboviken poröst. Havets närhet känns starkt, de grönskande holmarna erbjuder rastplatser och spåren efter långsträckta åkrar visar hur landskapet har utvecklats. Esboviken har en naturnära och trivsam anda. Delområdena har alla sin karakteristiska prägel. Esboviken är en bra plats att bo på.

Fantastiska idrotts- och friluftsmöjligheter.

Esboviken bjuder på ståtliga klippor, badstränder, båthamnar och en idrottspark som aktivt används av invånarna. Om vintrarna kan motionärer utnyttja 19 skridskobanor, fyra vinterbadplatser, en bowlinghall och ett tenniscentrum.

Sommartid är båthamnarna och de sex badstränderna en del av livet. Dessutom har invånarna tillgång till lokala sportoch bollplaner, övervakade badstränder, uteplan för korgbollsspel, skateboardsområden, beachvolleyplan.

Man kan röra sig på motionsslingor och naturstigar i skogarna och längs med Esbos strandpromenad.