Byggande

Esbovikens centrum förnyas. Målet är att bygga ett levande stadscentrum vars goda tjänster är lätta att nå från alla håll i storområdet Esboviken.

Nybyggnadsprojektet för köpcentret Lippulaiva pågår. Det nya Lippulaiva är dubbelt så stort jämfört med tidigare. I det moderna Lippulaiva kommer det att finnas affärer, kaféer, restauranger samt kommunala tjänster och hälsovårdstjänster.

Illustration: Knoptorget vid köpcentret Lippulaiva.
Knoptorget vid köpcentret Lippulaiva. Illustration: Citycon

Esbovikens metrostation byggs som bäst. Den nya metrostationen och bussterminalen placeras i samband med köpcentret. Metrolinjen öppnas för trafik år 2023.

I Esboviken kommer flera flervåningshusprojekt att inledas under de kommande åren bland annat vid Esboviksgatan samt i samband med Dyningsparken. På före detta Mårtensbro skolas tomt byggs ett storkvarter för cirka 2 000 invånare.

I enlighet med utvecklingsplanen för området byggs i Esboviken nya arbetsplatser på båda sidorna om Västerleden.

I Sökö betonas kompletteringen av bebyggelsen först i omgivningen kring den kommande metrostationen och vid Övergårdsvägen. Byggandet av ett nytt högt flervåningshus för boende i hörnet av Sökötorget börjar år 2019. Det byggs hem för ungefär tusen personer.

Metrostationens ingångar byggs vid Sökötorget och Övergårdsvägen.

Målet är att öka invånarantalet i Sökö med cirka 6 000 personer till år 2050. På grund av ökningen av invånarantalet förbereder sig staden på att bygga 3–4 daghem och en enhetsskola.