Finno

Finno ska bli en stadsdel för 17 000 invånare. Området sträcker sig från Västerleden till havsstranden och dess höga centrum byggs ovanpå metrostationen. Havsstranden med tjänster ska bli en oskiljaktig del av stadsdelen och ett gemensamt levande vardagsrum för stadsbor året runt.

Metrons perrong i Finno.

Det första bostadshuset i Finno blir färdigt hösten 2021. Skanska bygger ett åttavåningshus Espoon Reimari i Finnoberget precis bredvid Finno metrostation. Största delen av området blir färdigt på 2030-talet. 

Finno ligger vid metrobanan. Området har fungerande kollektivtrafikförbindelser till andra stadsdelar i Esbo och till Helsingfors centrum. Finnos egna tjänster byggs på gångavstånd och därför är det lätt att röra sig i området utan fordon som orsakar utsläpp. Finno utvecklas som ett energieffektivt idealområde för hållbar utveckling.

Illustration av Finnoonkallio.
Visualisering av fastigheten Reimari. Bild: Skanska.

Boende, arbetsplatser och tjänster

Höghuslägenheterna i det havsnära Finno erbjuder trivsamt boende för olika slags invånargrupper.

De kommersiella tjänsterna koncentrerar sig till närheten av metrostationen. Också vid Västerleden byggs tomter som lämpar sig för företagsverksamhet.

Havsstranden erbjuder åtskilliga möjligheter för tjänster, hobbyer och rekreation. Med skärgårdsbåtarna som stannar i Finnohamnen kommer man till stadens friluftsöar.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Finno (på engelska).

Ytterligare upplysningar: 

Projektdirektör Kimmo Leivo, kimmo.leivo@esbo.fi, 050 340 9723.

Finnoon kartta