Finno

Finno ska bli en stadsdel för 17 000 invånare. Området sträcker sig från Västerleden till havsstranden och dess höga centrum byggs ovanpå metrostationen. Havsstranden med tjänster ska bli en oskiljaktig del av stadsdelen och ett gemensamt levande vardagsrum för stadsbor året runt.

Metrons perrong i Finno

Byggandet av bostäder kör igång i slutet av 2019. Största delen av området blir färdigt på 2030-talet. Bekanta dig närmare med objekten och investeringsmöjligheterna i Finno (på engelska).

Det är ekologiskt att bo i Finno, eftersom området ligger vid metrobanan. Området har fungerande kollektivtrafikförbindelser till andra stadsdelar i Esbo och till Helsingfors centrum. Finnos egna tjänster byggs på gångavstånd och därför är det lätt att röra sig i området utan fordon som orsakar utsläpp. Finno utvecklas som ett energieffektivt idealområde för hållbar utveckling.

Boende, arbetsplatser och tjänster

Höghuslägenheterna i det havsnära Finno erbjuder trivsamt boende för olika slags invånargrupper.

De kommersiella tjänsterna koncentrerar sig till närheten av metrostationen. Också vid Västerleden byggs tomter som lämpar sig för företagsverksamhet.

Kaffepaus

Havsstranden erbjuder åtskilliga möjligheter för tjänster, hobbyer och rekreation. Med skärgårdsbåtarna som stannar i Finnohamnen kommer man till stadens friluftsöar.

Ytterligare upplysningar: 

Projektchef Kimmo Leivo, kimmo.leivo@esbo.fi, 050 340 9723.

Finnoon kartta