Byggande

Finno ska vara en föregångare inom hållbart stadsbyggande. Byggandet styrs av hållbara lösningar som bidrar till låga utsläpp. Detta gäller allt från planläggning till energianvändning och val av byggnadsmaterial. I området ska byggas bland annat fjärrvärmesystem och fjärrkylsystem med vilka man strävar efter att hålla energin i slutet kretslopp. I den nya stadsdelen planeras också Finlands första geotermiska närvärmenät, som vad uppvärmnings- och kylningsenergin beträffar möjliggör ett utsläppsfritt bostadsområde.

Av byggare som väljs till Finno förutsätts också att de binder sig till lösningar som främjar byggnadernas energieffektivitet. Ett exempel på detta är mätning av byggnadernas energianvändning.

Illustration: Finno centrum.
Finno centrum. Illustration: Cederqvist & Jäntti arkitekter Ab.

Gator och kommunalteknik byggs i området i allt snabbare takt allteftersom planläggningen av områdena blir färdig.

Illustration av Finnoonkallio.

Visualisering av fastigheten Reimari. Bild: Skanska.

Byggandet av bostäder vid metrocentrumet började 2020. De första invånarna kan flytta in i sina nya hem 2021.

Det börjar också hända i västra delen av området när överlåtelsen av Djupsundsbäckens tomter börjar i år.

Illustration: Djupsundsbäcken, vy från väster.
Djupsundsbäcken, vy från väster. Illustration: Arkitekter Anttila & Rusanen Ab och Ramboll Finland Ab

Byggnaderna av olika höjder ger Finno ett urbant uttryck. En betydande del av Finno har reserverats för parker och rekreationsområden.

Byggandet av den nya stadsdelen pågår hela 2020-talet. Hela Finno är huvudsakligen färdigt på 2030-talet.

Byggtidtabell

  • Djupsundsbäcken 2020 – 2028
  • Finnoonkallio 2020 – 2028
  • Finnoon keskus 2021 – 2034
  • Matroonankatu 2021 – 2031
  • Satama-alue 2024 – 2037
  • Merikorttelit 2023 – 2037
  • Pohjoinen Finnoo 2027 – 2038
  • Finnoonkartano 2024 - 2039


Finnoon aluekartta