Byggande

Finno ska vara en föregångare inom hållbart stadsbyggande. Byggandet styrs av hållbara lösningar som bidrar till låga utsläpp. Detta gäller allt från planläggning till energianvändning och val av byggnadsmaterial. I området ska byggas bland annat fjärrvärmesystem och fjärrkylsystem med vilka man strävar efter att hålla energin i slutet kretslopp.

Av byggare som väljs till Finno förutsätts också att de binder sig till lösningar som främjar byggnadernas energieffektivitet. Ett exempel på detta är mätning av byggnadernas energianvändning.

Illustration: Finno centrum.
Finno centrum. Illustration: Cederqvist & Jäntti arkitekter Ab.

Byggandet av Finno har inletts med att bygga huvudgatunätet i norra delen av området och metrons underjordiska tunnlar och stationslokaler. Gator och broar byggs i området allteftersom planläggningen av områdena blir färdig.

Illustration av Finnoonkallio.

Visualisering av fastigheten Reimari. Bild: Skanska.

Byggandet av bostäder i närheten av metrocentrumet börjar våren 2020 och de första invånarna flyttar till sina hem i början av 2021. Det börjar också hända i västra delen av området när överlåtelsen av Djupsundsbäckens tomter börjar våren 2019.

Illustration: Djupsundsbäcken, vy från väster.
Djupsundsbäcken, vy från väster. Illustration: Arkitekter Anttila & Rusanen Ab och Ramboll Finland Ab

Byggnaderna av olika höjder ger Finno ett urbant uttryck. En betydande del av Finno har reserverats för parker och rekreationsområden.

Byggandet av den nya stadsdelen pågår hela 2020-talet. Hela Finno är huvudsakligen färdigt på 2030-talet.

Byggtidtabell

  • Djupsundsbäcken 2019 – 2028
  • Finnoonkallio 2019 – 2028
  • Finnoon keskus 2020 – 2034
  • Matroonankatu 2020 – 2031
  • Satama-alue 2023 – 2037
  • Merikorttelit 2023 – 2037
  • Pohjoinen Finnoo 2027 – 2038
  • Finnoonkartano 2024 - 2039


Finnoon aluekartta