En bit äkta natur

Finnoviken är ett värdefullt och speciellt naturområde i Finland. Naturstigarna och fågeltornen i området är populära utflyktsmål för alla naturvänner.

Man och barn vid fågeltornet.
Finnovikens naturstigar drar till sig både vuxna och barn.

Finnovikens våtmark består av en vattenbassäng omgiven av en strandäng. Vattenbassängen avskildes från havsviken redan för länge sedan med en jordvall. I dag finns det vass och öppen vattenyta i den grunda bassängen vilket gör platsen idealisk för fåglar. Finnovikens våtmark kantas av stadsskog och genom området rinner två bäckar: Finnobäcken och Djupsundsbäcken. Den näringsrika jordmånen och naturen är en gynnsam livsmiljö för växtlighet, olika insekter och fåglar.

Finnobäcken.
Det finns två bäckar vid Finnoviken.

Vördnad för naturvärden

Finnoviken har erkända naturvärden och de beaktas i samband med planläggningen av området. Det fattades beslut om att skydda Finnos värdefulla fågelområde med hjälp av nya general- och detaljplanebeteckningar och bestämmelser när staden valde Finno till ett av de framtida metrocentrumen och till en stadsdel som utvecklas. För det värdefulla fågelområdet har man gjort upp en plan för skötsel och användning som skyddar områdets natur- och fågelvärden när den omgivande stadsstrukturen tätnar.

Kaveldun.

Man känner igen dem på skratten

Flygande skrattmås.

Hotade arter såsom svarthakedoppingen, snatteranden oh skedanden trivs i våtmarken och lyckas föda upp sina ungar då skrattmåsarna skrämmer bort rovdjuren. Brunanden som det häckar ett stort antal av i bassängen är en av de fåglar som snabbast håller på att bli hotad. Sävsångaren som sjunger högljutt i säven är efter skrattmåsen den näst vanligaste häckande fågeln i Finnoviken.

Svarthakedopping.

Utöver fåglar finns det också många andra sällsynta djur och insekter i området såsom flygekorrar, åkergrodor, nordiska fladdermöss och vatten- och mustaschfladdermöss. Till de mest betydande insekterna hör ljus lyrflickslända och strandrödmyra som är en mycket ovanlig myrart i Finland. Till skalbaggar som trivs i området hör den sällsynta matta kornlöparen och Phyllotreta exclamationis som klassificerats som sårbar.

Åkergroda.
Ljus lyrflickslända.

Bilder: Jukka Ranta