En bit äkta natur

Finnoviken är ett värdefullt och speciellt naturområde i Finland. Naturstigarna och fågeltornen på området är populära utflyktsmål för alla naturvänner.

Man och barn vid fågeltornet.
Finnovikens naturstigar drar till sig både vuxna och barn.

Finnovikens våtmark består av en vattenbassäng omgiven av våtmark. Vattenbassängen avskildes från havsviken redan för länge sedan med en jordvall. I dag finns det vass och öppen vattenyta i den grunda bassängen vilket gör platsen idealisk för fåglar. Finnovikens våtmark kantas av stadsskog och genom området rinner två bäckar. Finnobäcken och Djupsundsbäcken. Den näringsrika jordmånen och naturen är en gynnsam livsmiljö för växtlighet, olika insekter och fåglar.

Finnobäcken.
Det finns två bäckar vid Finnoviken.

Vördnad för naturvärden

Finnoviken har erkända naturvärden och de beaktas i samband med planläggningen av området. Beslut fattades om att skydda Finnos värdefulla fågelområde med hjälp av general- och detaljplanebeteckningar och bestämmelser när staden valde Finno till ett centrum för metrobanan och till ett stadsområde för utveckling. För det värdefulla fågelområdet har man gjort upp en skötsel- och bruksplan som skyddar områdets natur- och fågelvärden samtidigt som den omgivande stadsstrukturen tätnar.

Kaveldun.

Växtligheten i Finnoviken består främst av vass och kaveldun. I vattenbassängen växer det vårtsärv, en näringsväxt för många vattenfåglar.  Det finns ingen fisk i bassängen vilket är en bra sak för fågelungar som kunde bli uppätna av gäddor. Förutom växter äter fåglarna även insekter.

Man känner igen dem på skratten

I Finnoviken finns Finland näststörsta koloni av skrattmåsar. Med tanke på skrattmåsarnas läte är de kanske inte de mest populära grannar, men deras närvaro i området är viktigt eftersom de skyddar häckningen för andra fåglar.

Flygande skrattmås.

Hotade arter såsom svarthakedoppingen, snatterand oh skedanden trivs i våtmarken och lyckas föda upp sina ungar då skrattmåsarna skrämmer bort rovdjuren.  Brunanden som häckar i ett stort antal i bassängen är en av de fåglar som snabbast blir hotad hos oss. Sävsångaren som sjunger högljutt i säven är efter skrattmåsen den näst vanligaste häckande fågeln i Finnoviken.

Svarthakedopping.

Förutom fåglarna lever det många andra ovanliga djur och insekter i området. Fridlysta och skyddade genom EU-direktiv är flygekorren, åkergrodan, nordisk fladdermus och vatten- och mustaschfladdermus. Till de mest betydande och fridlysta insekterna hör ljus lyrflickslända och hårig rödmyra som i Finland är en mycket ovanlig myrart. Till skalbaggar som trivs på området hör dessutom den ovanliga matta kornlöparen och Phyllotreta exclamationis som klassificeras som hotad.

Åkergroda.
Ljus lyrflickslända.

Bilder: Jukka Ranta