Hagalund

Hagalund är ett levande stadscentrum med konst, kultur, idrott och tjänster. Det livliga området som öppnar sig vid Hagalunds metrostation är Finlands största enhetliga bilfria centrum.

Hagalunds tillgänglighet med kollektivtrafik förbättrades 2017 när metrotrafiken kom igång. Det blev ännu lättare att röra sig och att uträtta ärenden när den nya bussterminalen togs i bruk i mars 2019. Samtidigt öppnades Havsvindsvägen som går genom Hagalund.

Utvecklingen och byggandet fortsätter i Hagalund under de kommande åren men också den historiska trädgårdsstadskaraktären ska bevaras. Kulturcentrumets och Kulturplatsens omgivning struktureras så att den blir en allt tätare del av Hagalunds centrum. Centrumtornet som representerar Aarne Ervis arkitektur och det bilfria centrumet bevaras dock också i fortsättningen.

Kulturen är i fortsättningen allt synligare i Hagalund när det förnyade Kulturcentrumet, Utställningscentret WeeGee och Stadsevenemang Esbo får en större roll i områdets kulturutbud.

Målet är att under de närmaste åren göra Hagalunds centrum till ett allt mångsidigare område med goda kommersiella tjänster och centrala offentliga tjänster. Trivseln förbättras med högklassiga gång- och cykelvägar samt med nya öppna platser som blir mötesplatser för invånarna. De högklassiga terminalerna för kollektivtrafik samt de fungerande parkerings- och servicearrangemangen är goda utgångspunkter för förändringarna.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Hagalund (på engelska).

Ytterligare upplysningar:

Projektdirektör Antti Mäkinen, antti.o.makinen@esbo.fi, 050 593 1339.