Hagalund

I Hagalund har syftet från första början varit att kombinera det bekväma stadslivet med ett naturnära liv.

Stor-Hagalund ligger i kärnan av huvudstadsregionen nära huvudlederna och gränsar västerut mot Ring II och norrut mot Åboleden.

Byggnaderna och miljön smälter naturlig samman i harmoni med landskapsformationerna. Boende, fritid, arbete och kommersiella tjänster utgör en helhet där allting finns på nära håll.  

Gårdar och trädgårdar övergår i skogsnatur, i bergsskogar i naturtillstånd och i öppna ängsparker utan synliga gränser. Promenadvägarna leder från husens gårdar via trädgårdarna till havsstränderna.

WeeGee, Kamu, Emma, Sinfonietta - utrymme till konst

Stadsdelen har aktörer med internationellt renommé såsom Tapiolakören och Tapiola Big Band. Festivalerna lockar vänner av film, jazz, pianomusik och körsång från när och fjärran.

Esbo kulturcentrum är Esbos huvudscen för estradkonst. Kulturcentret inrymmer Tapiola Sinfoniettas egen konsertsal och Esbo stadsteater, som är estrad för gästframträdanden.

Det ombyggda WeeGee är ett vitalt centrum för museer, konst, utställningar och evenemang. Där finns EMMA, Finlands och Europas största museum för modern konst, Esbo stadsmuseum, Lekslottet, Finlands urmuseum, Helinä Rautavaaras museum samt ett kafé med butik. WeeGee - huset.

Se på videon
Hagalund år 2025

Utrymme till vetenskap och ekonomi

Aalto-universitetet är ett internationellt universitet som baserar sig på finska styrkeområden och strävar efter att som en unik helhet nå världstoppen.

Att Tekniska högskolan och VTT flyttades till Otnäs markerade startskottet för uppkomsten av ett unikt och mångsidigt kompetenscentrum. I Otnäs verkar över 500 teknologiföretag, och antalet personer som arbetar eller studerar där uppgår till över 30 000.