Kägeludden

Kägeludden är känt som ett område där många betydande börsnoterade bolag har sina huvudkontor. Kägeluddens koncentration av företag är viktig för hela Finland eftersom över hälften av omsättningen på Helsingforsbörsen kommer från företag i detta område.

Kägeludden utvecklas under de kommande åren till ett allt mångsidigare internationellt företags-, forsknings- och innovationsområde samt ett bostadsområde med goda tjänster.

Metron och den kommande Spårjokern samt Aalto-universitetet som ligger alldeles i närheten ger utmärkta utgångspunkter för utvecklingen av Kägeludden.

Kägeluddens landmärken är höga punkthus. Det planeras också fler höga hus, bland annat bostadshus på upp till 40 våningar och en kontors- och hotellbyggnad på 161 meter.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Kägeludden (på engelska).

Ytterligare upplysningar: 

Projektdirektör Antti Mäkinen, antti.o.makinen@esbo.fi, 050 593 1339.