Boende och tjänster

Kägeludden förnyas och utvecklas. Målet är en levande stadsdel med arbetstillfällen, bostäder och mångsidiga tjänster.

Kägeludden ligger vid metrobanan och trafikförbindelserna är goda också om man rör sig med buss, bil eller cykel. Snabbspårvägen Spårjokerns ändhållplats kommer att ligga vid metrostationen.

Bredvid Spårjokerns ändhållplats planeras kontorslokaler och bostäder. Det är enkelt för resenärerna att ta sig från Spårjokerns hållplats genom en tunnel direkt till Kägeluddens metrostation eller via den nya gång- och cykelvägen under Granövägen till Otnäs.

Vid Kägeluddsstranden byggs ett nytt torg, Kägeluddstorget. Vid stranden löper Kägeluddspromenaden som blir en del av Strandpromenaden i Esbo och från vilken man kommer ända ner till vattenbrynet. Vid strandpromenaden kommer det att finnas tjänster.

Ovanpå Ring I:s tunnel mellan Kägeludden och Hagalund byggs en park. Det byggs fyra cirkelformade flervåningshus för boende av vilka det högsta har 40 våningar.

Flygfoto över Kägeluddsstranden. Illustration: Arkitektkontor Sarc

Kägeludden växer också i riktningen mot Otnäs. Vid stadsdelsgränserna i Stenkarlen planeras bostäder. På så sätt kopplas områdena ihop med varandra på ett fungerande sätt och bildar en helt ny typs bostadsobjekt som är intressant också internationellt sett. I bostadshusens nedersta våningar byggs det lokaler för tjänster och startup-verksamhet.

De omfattande kommersiella och offentliga tjänsterna och kulturtjänsterna i Kägeluddens grannområde Hagalund är lätt tillgängliga.

Tjänsternas symboler på kartan:

Lila: Daghem

Grön: Skola

Röd: Sjukhus eller hälsostation

Turkos: Tandklinik

Genom att klicka på en färgsymbol ser du tjänstens namn och adress.

Du kan förstora kartan genom att klicka på ikonen ”Maximera kartan”. Den stora kartan öppnas i ett nytt mellanblad.

I den stora kartans vänstra övre hörn kan du välja att se fler tjänster: Klicka på den tredje, det vill säga nedersta symbolen i vänstra övre hörnet, där du kan öppna flera olika menyer. Där hittar du också menyn Tjänster. Genom att klicka på den lilla blå triangeln ser du en lista över tjänsterna. Kryssa för de tjänster som du vill se på kartbilden.