Byggande

Metron har redan nu förändrat Kägeluddens omgivning i betydande grad. I och med kontors- och bostadsbyggandet blir området under de kommande åren allt tätare, mer levande och attraktivare. Allt som allt utvecklar och bygger man i Kägeludden för investeringar på cirka en miljard euro.

Trafiken på Ring I börjar gå genom en tunnel år 2019. Som ett nytt landmärke för Kägeluddens strand planeras en kontors- och hotellbyggnad på 161 meter. I dess nedersta våningar placeras kongress-, restaurang- och kafélokaler som vetter mot strandpromenaden. Den nya höga kontors- och hotellbyggnaden färdigställs år 2022.

Många Esbobor var nyfikna på Ring I:s nya tunnel.
Många Esbobo var nyfikna på Ring I:s nya tunnel. Bild: Juha Kalaoja.

Accountor Tower, som tidigare var känt som Fortums huvudkontor, förnyas till en modern kontorslokal. Högst upp placeras en utsiktsrestaurang.

Också strandzonen utvecklas omfattande. Vid Kägeluddens strand finns en planeringsreservering för en högklassig strandpaviljong. Framför Kägelstrandsparken planeras tillbyggnad och mångsidiga funktioner.