Kera

Området Kera kommer att genomgå stora förändringar under 2020-talet. Esbo stad planerar i Kera ett stadscentrum som byggs kring den befintliga spårtrafiken, mellan Nokias campus och området Vävars.

Stationsomgivningen omvandlas från logistikområde till ett urbant centrum med betoning på gång- och cykeltrafik. Där placeras förutom kommersiella tjänster också daghem och skolor samt motions- och rekreationstjänster.

Målet är att Kera ska utvecklas till ett internationellt exempelområde för cirkulär ekonomi. Den nuvarande spårtrafiken och 5G-tekniken som redan utvecklas i området möjliggör moderna IoT- och trafiklösningar redan i byggskedet.

Utöver att det byggs nya hus främjas ny och tillfällig användning av gamla byggnader i området.

Kera, som är känt som industriområde, har fått sitt namn av keramikfabriken Kera Oy som grundades i området år 1920. I Kera verkar fortfarande bland annat Algol som är specialiserad på teknisk handel samt några andra mindre företag.

Den största arbetsgivaren i området är Nokia, vars campusområde och huvudkontor ligger i Karaporten i Keras område.

Ytterligare upplysningar: 

Projektchef Pekka Vikkula, pekka.vikkula@esbo.fi, 046 877 2601.

Flygfoto över Kera.
Flygfoto över Kera. Bild: Hannu Vallas.