Kera

Området Kera kommer att genomgå stora förändringar under 2020-talet. Esbo stad planerar i Kera ett stadscentrum som byggs kring den befintliga spårtrafiken, mellan Nokias campus och området Vävars.

Stationsomgivningen omvandlas från logistikområde till ett urbant centrum med betoning på gång- och cykeltrafik. Där placeras förutom kommersiella tjänster också daghem och skolor samt motions- och rekreationstjänster.

Målet är att Kera ska utvecklas till ett internationellt exempelområde för cirkulär ekonomi. Den nuvarande spårtrafiken och 5G-tekniken som redan utvecklas i området möjliggör moderna IoT- och trafiklösningar redan i byggskedet.

Utöver att det byggs nya hus främjas ny och tillfällig användning av gamla byggnader i området.

Kera, som är känt som industriområde, har fått sitt namn av keramikfabriken Kera Oy som grundades i området år 1920. I Kera verkar fortfarande bland annat Algol som är specialiserad på teknisk handel samt några andra mindre företag.

Den största arbetsgivaren i området är Nokia, vars campusområde och huvudkontor ligger i Karaporten i Keras område.

Ett rent och smart Kera

Esbo stad, stadens företagspartner, Sitra och huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse utvecklar tillsammans Kera till ett internationellt exempel på cirkulär ekonomi som baserar sig på en digital plattform. Målet är att Kera ska bli en trivsam, trygg och ren stadsdel som baserar sig på samutveckling och cirkulär ekonomi. Metoden är att pröva och ta i bruk nya digitala lösningar och applikationer. I Kera skapas till exempel nya energilösningar, färdsätt och urban matproduktion som en del av en levande stadsmiljö.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Kera (på engelska).

Ytterligare upplysningar: 

Projektdirektör Pekka Vikkula, pekka.vikkula@esbo.fi, 046 877 2601.

Flygfoto över Kera.
Flygfoto över Kera. Bild: Hannu Vallas.