Boende och tjänster

Målet är att bygga bostäder för cirka 14 000 personer i Kera. Det uppstår cirka 10 000 nya arbetstillfällen. Området har redan en järnväg, vägar, kommunalteknik och gamla byggnader som är i bruk och vars livscykel kan förlängas.

Samtidigt som det flyttar fler invånare till området förbättras tjänsterna. I Kera planeras affärer, ett daghem, en skola och rekreationsplatser. Både i områdets södra del i Knektbro och i norra kanten bredvid Nokias campus finns redan dagligvarubutiker.

Stationsområdet möjliggör att en tät koncentration av tjänster kan uppstå. Centrumet blir gång- och cykelbetonat.

SOK och Nokia äger cirka 60 procent av marken i området. Staden äger ingen mark i området.

Hoppa över

Tjänsternas symboler på kartan:

Lila: Daghem

Grön: Skola

Röd: Sjukhus eller hälsostation

Turkos: Tandklinik

Genom att klicka på en färgsymbol ser du tjänstens namn och adress.

Du kan förstora kartan genom att klicka på ikonen ”Maximera kartan”. Den stora kartan öppnas i ett nytt mellanblad.

I den stora kartans vänstra övre hörn kan du välja att se fler tjänster: Klicka på den tredje, det vill säga nedersta symbolen i vänstra övre hörnet, där du kan öppna flera olika menyer.

Där hittar du också menyn Tjänster. Genom att klicka på den lilla blå triangeln ser du en lista över tjänsterna. Kryssa för de tjänster som du vill se på kartbilden.