Byggande

Keras centrum utvecklas kring järnvägsstationens omgivning där de viktigaste offentliga och kommersiella tjänsterna koncentreras. Gångvägarna och torgplatserna förenar centrumet med rekreationsområdena. I områdets byggnader och utomhuslokaler betonas högklassigt byggande.

Längs bulevarden som går genom området Vävars byggs både bostadshus och affärslokaler. Det huvudsakliga målet är att på ett intressant sätt kombinera gammalt och nytt. Målet är också att i området skapa offentliga tjänster och rekreationsmöjligheter.

För tillfället finns det i området Vävars flera oanvända kontorslokaler som man planerar att förnya. Återvinningscentralen i området attraherar redan i nuläget kunder till området. Tomma lokaler kan omvandlas till boende, olika verkstäder, centrum för kulturverksamhet eller studior för konstnärer.

Det ekologiska Vävars är ett område med många möjligheter. Det har potentialen att utvecklas till ett mångfaldigt centrum för hantverk och experimentell konst som stöder hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och moderna urbana produktionslösningar.

Illustration: Kera station.
Kera station. Illustration: Esbo stads stadsplaneringscentral.