Mattby

Mattby och Olars har under åren vuxit ihop och utgör idag ett enhetligt stadsområde.

Mattbys trumfkort är de goda kollektivtrafikförbindelserna. Mattbys metrostation och bussterminal är mycket livligt trafikerade. I och med metron har antalet bostäder och tjänster också ökat.

Alla stadslivets fördelar och tjänster som invånarna behöver i sin vardag är nära i Mattby. Köpcentret Iso Omena är ett populärt ställe för att göra inköp och för att fördriva tiden. Esbo stads servicetorg förenar biblioteket och hälsostationen samt många andra offentliga tjänster.

Strandpromenadens och Centralparkens vidsträckta och varierande områden för rekreation och friluftsliv breder sig ut kring Mattby.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Mattby (på engelska).

Ytterligare upplysningar: 

Projektdirektör Kimmo Leivo, kimmo.leivo@esbo.fi, 050 340 9723.