Mattby

De som bor i trakten kan njuta av fina frilufts- och rekreationsmarker. Havsstränderna lockar till att jogga eller njuta av sol och bad. Stora Kalvholmen, ett väldigt område på 25 hektar, står fritt till allas förfogande. Dit kommer du med turbåt från Nokkala udd. Som båtägare har du tillgång till två småbåtshamnar. Från dem kommer du snabbt till de omgivande holmarna eller ut på öppet hav. Turbåt 

Servicetorg för invånare

I Mattbys storområde finns utöver basservice privata daghem med olika språk, en Steinerskola och ett gymnasium. I Storåkern byggs det mångkulturella och internationella skolcentret Opinmäki.
Invånarna betjänas också av  Mattbys hälsostation.

Utöver butiker, restauranger, kaféer, biograf och banktjänster finns det också ett bibliotek och i samband med det ett utställningsgalleri.  När omstigningsstationen för metron och matarbussarna blir färdig, förstoras gallerian ytterligare.

Storåkern – en parkstad för en ny tidsålder

Storåkern ska bli en mångsidig helhet som förenar boende, arbete, tjänster, rekreation och en företagspark. Den mångsidiga bostadsproduktionen erbjuder bostäder för många levnadsskeden.  Det första daghemmet är redan verksamt i området och en internationell skola planeras.
suurpelto.fi

Storåkern är Mattbyområdets mest betydande nybygge. Där byggs nya hem för 10 000 invånare. Utöver bostadshus ska där finnas dagligvarubutiker och lokala tjänster.  Bland flervåningshusen byggs också två höga punkthus. Utöver ägarbostäder finns det också hyreshus i området.

Storåkern är beläget bredvid Esbos centralpark. En tredjedel av området är reserverat för parker och grönområden. Från Storåkern kommer man obehindrat längs de gröna korridorerna både till centralparken och till strandpromenaden. Hemtbäcken, som ingår i landskapsplaneringen, porlar genom Storåkern.