Aktuellt på servicetorget

Hur utvecklar servicetorget i Iso Omena sina tjänster? Hurdana evenemang är på kommande? Vad kan våra kunder delta i? Följ våra nyheter och annonser om olika evenemang.

Observera att allt som händer på servicetorget syns inte på vår webbsida, utan endast evenemang som organisatören särskilt har annonserat på Esbo.fi. Vi på servicetorget annonserar om evenemang som vi själv ordnar.

Evenemang som ordnas av Iso Omena bibliotek finns på webbsidan Helmet.