Att ordna ett evenemang

Servicetorget erbjuder gratis lokaler för att ordna evenemang som är öppna för allmänheten. Man kan boka sex olika slags mötesrum, scenen Stage samt en pop up-lokal som passar för företag och föreningar.

Företag och samfund är välkomna att testa och utveckla sina produkter och tjänster på servicetorget, tillsammans med Esboborna. Det är dock förbjudet att utöva

  • politiska valkampanjer (med undantag av korta tillställningar i samband med att en valkampanj kör igång)
  • kommersiell verksamhet, såsom marknadsföring och försäljning.

Anvisningar för den som ordnar evenemang eller möten

På finska:

Kom ihåg åtminstone dessa:

  • Bekanta dig med de olika lokalerna på tjänsten Varaamo. Också mötesrum bokas via Varaamo.
    • Läs anvisningen för lokalen som du valt noggrant.
    • Scenen Stage, pop up-lokalen och Träffpunkten bokas enligt anvisningen i Varaamo per e-post, i god tid före evenemanget. Personalen går igenom bokningarna och kontrollerar bland annat att ditt evenemang passar för lokalens användningsändamål.
    • Om du behöver t.ex. apparater för ljudåtergivning eller annan teknik, kontakta personalen på servicetorget i förväg. Noggrannare anvisningar och kontaktuppgifter för varje lokal finns i Varaamo.
  • När du har bokat en lokal, kom ihåg att marknadsföra ditt evenemang om det är öppet för allmänheten. Bra informationskanaler är bland annat evenemangskalendern på esbo.fi och Facebook. Nedan finns anvisningar (på finska) som hjälper dig att få synlighet för ditt evenemang också i servicetorgets informationskanaler: