Servicetorgskonceptet

Servicetorgskonceptet går ut på att erbjuda kommuninvånarna de centrala tjänsterna på ett och samma ställe, på ett sektorövergripande, högklassigt och kostnadseffektivt sätt. Det första servicetorget i köpcentret Iso Omena öppnades i augusti 2016 och det visade sig ända från början att det är lönsamt att placera tio olika enheter för offentliga tjänster i gemensamma lokaler.

I centrum av den nya verksamhetskulturen är den gemensamma kunden. Personalen ser kunden på ett mer heltäckande sätt än i de traditionella offentliga tjänsterna eftersom de anställda känner till andra tillgängliga tjänster och kan hänvisa kunden till förebyggande stöd.

Servicetorget är också ett naturligt ställe att utveckla de kommunala tjänsterna tillsammans med den offentliga förvaltningen, företagen och kommunborna. I en etnografisk undersökning hittades på servicetorget tre viktiga resurser för samutveckling:

  1. Omgivning och lokaler: Ett stort, offentligt, öppet rum både i rumsligt hänseende och som verksamhetssätt. För samutveckling skulle tillfälliga, flyttbara poppupplokaler passa bäst.
  2. Atmosfär och verksamhetskultur: På servicetorget jobbar en motiverad personal som är positiv till experimentell verksamhet. Personalen vid de tio olika enheterna skapar en ny verksamhetskultur. Allt utgår från den gemensamma kunden. Kunden är en helhet, inte endast kund på ett ställe, utan hen styrs snabbt till andra tjänster också. Även företagen uppskattar den syn servicetorgets personal har på vilket slags tjänster som behövs.
  3. Unik ström av kunder: Offentliga tjänster erbjuds på en plats där det rör sig mycket människor. Detta sänker tröskeln för kunderna att ta kontakt och även unga och andra kundgrupper som i allmänhet är svåra att nå kommer till servicetorget. Dessutom förefaller kunderna på servicetorget att vara aktivare att delta än genomsnittet.

Den viktigaste förutsättningen för samutveckling är ett gemensamt mål som utgår från behov som definieras av kunderna eller personalen.

Av företag och andra partner kräver samutveckling eget initiativ och aktivitet, till exempel inom kommunikation – servicetorgets roll är närmast att möjliggöra utvecklingen.