Flera servicetorg på kommande

Servicetorget i Iso Omena är den första av sitt slag både i Esbo och i hela Finland – en i sin omfattning unik koncentration av offentliga tjänster också på global nivå.

Esbo stad har ställt som mål för fullmäktigeperioden 2017–2021 att servicetorg som samlar flera offentliga tjänster under samma tak ska grundas också i de övriga stadscentrumen Alberga, Esboviken, Hagalund och Esbo centrum, i kollektivtrafikens knutpunkter.

De nya servicetorgen ska inte vara kopior av servicetorget i Iso Omena, utan man överväger vilka de viktigaste offentliga tjänsterna är för varje stadscentrum. Också andra lokaler än köpcentrum kan bli aktuella.