Ta metron till servicetorget

17.11.2017 kl. 9.11

Nu när metron går till Mattby är de offentliga tjänsterna ännu lättare att nå. 

Servicetorget finns i tredje våningen i Iso Omena, rakt ovanför metrostationen. Till servicetorget kommer du till exempel med hiss. Följ skyltarna! 

På servicetorget finner du bibliotek, ungdomstjänster, barn- och mödravårdsrådgivning, hälsostation, mental- och missbruksvård, folkpensionsanstaltens kundtjänst, samservicekontor, laboratorium, bilddiagnostik och Träffpunkten, en mötesplats för konst och kultur. 

Servicetorget öppnades i tillbyggnaden till gallerian Iso Omena redan i augusti 2016, då det var meningen att metron skulle öppna. Det gick ju inte riktigt som planerat, men till all lycka har kunderna tagit servicetorget till sitt hjärta trots att metron har fördröjts. 

– Vi har 4 500 besök per dag i snitt. I början av oktober nådde vi miljonstrecket för i år. Jag väntar med intresse på hurdant uppsvinget blir när metron kommer och senare på vintern när stationen för infartsbussarna öppnar, säger servicetorgchef Juha-Pekka Strömberg.