Norra Esbo

Till storområdet Norra Esbo hör stadsdelarna Bodom, Kalajärvi, Gunnars, Lahnus, Lakisto, Luk, Nipert, Grundbacka, Rödskog, Gammelgård och Vällskog.

Norra Esbo är småhusdominerat och bosättningen koncentrerar sig till Träskända, Nipert och Kalajärvi. De övriga delarna av norra Esbo består av små byar och Noux ödemarksområde.

Norra Esbo har en stor betydelse för Esbostrategin eftersom området möjliggör boende i småhus i en naturnära miljö, i närheten av tjänster.

I norra Esbo finns flera sjöar, mångsidiga friluftsleder, golfbanor och bland annat Nordens största vattenpark Serena. Noux nationalpark erbjuder markerade rutter och naturstigar för dem som rör sig i naturen.

Ytterligare upplysningar:

Projektchef Mika Rantala, mika.j.rantala@esbo.fi, 046 877 2843.