Norra Esbo

Det mångsidiga Norra Esbo ligger överraskande nära allt det som en människa behöver. 

Norra Esbo är det nordligaste området i Esbo stad. Det är som en landsbygd i staden, en mångformig mosaik bestående av hela byar, vida åkerområden, gamla orörda skogar, sjöområden och företagsområden. Av det vidsträckta området på 120 kvadratkilometer har endast en femtedel blivit planlagt. Ring III och Vichtisvägen genomkorsar Norra Esbo.  Lejonparten av områdets bosättning finns idag i Norra Esbos södra och östra delar. De norra och västra delarna består huvudsakligen av små byar och Noux ödemarksområde.  Utinaturen

Endast på omkring tjugo kilometers avstånd från den urbana stadsstrukturen upphör jäktet och en annorlunda verklighet tar vid, med ren natur och fridfulla bostadsområden.

I stället för stadsmiljö utbreder sig en orörd natur med varierande terräng. 

Arbetsplatserna koncentreras till områdena intill trafiklederna. I Norra Esbo finns cirka 5 500 arbetsplatser som förmodas öka med 50 % fram till år 2030.  Arbetsplatserna har koncentrerats till Ring III i Juvamalmen och Skrakaby där en mångfald av småföretag och specialaffärer i behov av utrymme är lokaliserade. Tjänster förknippade med grön- och gårdsplansanläggande hittar man vid Margretebergs park. 

Dagligvarubutiker fins i Träskända, Nipert, Kalajärvi och Lakisto. Under de närmaste åren kommer man att utöver de nuvarande tjänsterna utveckla nya servicepunkter av olika storlek, dit både offentliga, kommersiella och övriga tjänster blir förlagda. Nya dagligvarubutiker planeras i Norra Esbos södra och östra delar.
 
I Norra Esbo antas cirka tretusen nya arbetsplatser uppstå. De uppstår huvudsakligen längs Ring III, där de nuvarande arbetsplatsområdena och Kalajärvi–Ring III -axeln möts. I Juvamalmen byggs ett till sitt yttre enhetligt företagsområde som möjliggör uppförandet av småindustri, affärer och t.ex. servicestationer. Det uppstår arbetsplatser även i byområdenas centra när behovet av dagliga tjänster ökar i och med att stadsstrukturens förtätas.

I Norra Esbo vill man stödja också distansarbete som utförs hemifrån. Där kan uppstå verkstäder som behövs i småföretagarverksamheten, workshops och närtjänster såsom försäljningsställen för närproducerad mat. 

Naturnära småhusområden


Noux sjöplatå är Nylands största och viktigaste ödemarksområde. Noux nationalpark bildar områdets västligaste del som hänför med sin särart. Nationalparkens läge nära huvudstaden är enastående i hela världen.