Boende och tjänster

Kalajärvi är Norra Esbos områdescentrum. I Kalajärvi finns områdets närtjänster inklusive Kalajärvi servicecentral Ruskahuset med distriktsbibliotek och hälsocentral. I servicecentralen finns också ett kapell.

I Nipert finns två skolor, flera daghem, två dagligvarubutiker och andra närtjänster.

Norra Esbo har cirka 5 500 arbetstillfällen och antalet förutspås öka med hälften till år 2030. Arbetstillfällena är koncentrerade vid Ring III i Juvamalmen och Skrakaby där det finns mångsidiga små företag och specialaffärer. Till Margretebergs park har det samlats tjänster som anknyter till parkbyggnad och gårdsbygge. Finlands naturcentrum Haltia som ligger intill Noux nationalpark erbjuder evenemang- och restaurangtjänster av god kvalitet. I Haltia ordnas också utställningar.

Invånarna i norra Esbo är aktiva och det finns flera invånarföreningar i området. Kalajärvi-Seura har som mål att sexfaldiga befolkningsökningen i Esbos norra delar. Det skulle innebära 25 000 nya invånare till år 2040.

Hoppa över

Tjänsternas symboler på kartan:

Lila: Daghem

Grön: Skola

Röd: Sjukhus eller hälsostation

Turkos: Tandklinik

Genom att klicka på en färgsymbol ser du tjänstens namn och adress.

Du kan förstora kartan genom att klicka på ikonen ”Maximera kartan”. Den stora kartan öppnas i ett nytt mellanblad.

I den stora kartans vänstra övre hörn kan du välja att se fler tjänster: Klicka på den tredje, det vill säga nedersta symbolen i vänstra övre hörnet, där du kan öppna flera olika menyer.

Där hittar du också menyn Tjänster. Genom att klicka på den lilla blå triangeln ser du en lista över tjänsterna. Kryssa för de tjänster som du vill se på kartbilden.