Byggande

För tillfället har endast en liten del av norra Esbo planlagts. Den nya generalplanen för norra och mellersta Esbo är under beredning och läggs fram som förslag i 2020. I den nya generalplanen möjliggörs och effektiveras bostadsbyggandet i området mellan Ring III och Vichtisvägen, nordöst om Bodom träsk. Byggnadsbeståndet kommer också i fortsättningen att vara småhusdominerat.

Trots att utvecklingen av metron och Kustbanan betonas i Esbo, vill man också utveckla Esbos norra delar långsiktigt som en del av en tätare stadsstruktur. I planerna beaktas norra Esbos värdefulla kulturlandskap och rekreationsområden.

Förbindelselederna i norra Esbo utvecklas genom att bygga Gobbackavägen som går i syd-nordlig riktning. Vägen blir den viktigaste trafikleden i Viskärrsområdet. Byggandet av vägen har inletts och framskrider så snart detaljplanerna för området fastställs.

Terrängcykling i skogen i norra Esbo.
I utvecklingsplanerna över norra Esbo tar man hänsyn till de värdefulla rekreationsområdena. Bild: Joonas Vinnari / DSP Media.