Boende och tjänster

För tillfället bor det huvudsakligen studerande i Otnäs. Det planeras bostadsbyggande särskilt mot Kägeludden så att områdena knyts samman smidigt.

Man vill i området Otnäs-Kägeludden skapa en levande stadsmiljö, där boende, arbetstillfällen och tjänster samt utmärkta kollektivtrafikförbindelser förenas. I de nedersta våningarna i bostäderna som planeras i området Stenkarlen kommer det att finnas lokaler för tjänster och tillväxtföretag.

Metron förenar Otnäs med Kägeludden samt med det övriga Esbo och huvudstadsregionen. Den kommande snabbspårvägen Spårjokern betjänar resenärerna med tre hållplatser i Otnäs. Ändhållplatsen ligger i Kägeludden.

Köpcentret A Bloc erbjuder tjänster alldeles i kärnan av Otnäs campusområde. Hagalunds omfattande kommersiella och offentliga tjänster samt kulturtjänster ligger en liten bit bort.

Under Granövägen byggs en ny högklassig gång- och cykelväg som går till Kägeludden.

Naturen är nära i Otnäs. Det bredvidliggande Bredvikens Natura-område, Naturens hus Villa Elfvik samt otaliga gång- och cykelrutter lockar till friluftsliv.

Tjänsternas symboler på kartan:

Lila: Daghem

Grön: Skola

Röd: Sjukhus eller hälsostation

Turkos: Tandklinik

Genom att klicka på en färgsymbol ser du tjänstens namn och adress.

Du kan förstora kartan genom att klicka på ikonen ”Maximera kartan”. Den stora kartan öppnas i ett nytt mellanblad.

I den stora kartans vänstra övre hörn kan du välja att se fler tjänster: Klicka på den tredje, det vill säga nedersta symbolen i vänstra övre hörnet, där du kan öppna flera olika menyer. Där hittar du också menyn Tjänster. Genom att klicka på den lilla blå triangeln ser du en lista över tjänsterna. Kryssa för de tjänster som du vill se på kartbilden.