Byggande

Otnäs utvecklas tillsammans med Kägeludden, eftersom områdena växer ihop naturligt. Vid stadsdelsgränsen i området Stenkarlen är målet att bygga ett tätt och stadsaktigt bostadsområde för cirka 3 000 nya invånare.

Byggandet av området Stenkarlen inleds under 2020-talets första år, så att området huvudsakligen är klart i början av 2030-talet.

Tunneln på Ring I som slutfördes 2019 och de planskilda anslutningarna förbättrade också Otnäs säkerhet och gör trafiken smidigare.

I närheten av Aalto-universitetets metrostation pågår ett unikt geovärmeprojekt. Företaget St1 borrar sju kilometer ner i berggrunden i Otnäs, djupare än någonsin tidigare i Finland. Målet är att bygga Finlands första värmeanläggning som fungerar med geotermisk energi och som producerar helt utsläppsfri geovärme.

Illustration uppifrån över nya Stenkarlen.
Byggandet i Stenkarlen i Otnäs inleds i början av 2020-talet. Axonometrisk bild: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.