Stensvik

Stensvik är en stadsdel i Esbo som växer och utvecklas snabbt.

Kollektivtrafikförbindelserna till andra håll i Esbo och hela huvudstadsregionen förbättras ännu mer när Västmetrons förlängning färdigställs år 2023. Stensviks station blir metrons västra ändstation.

För tillfället har Stensvik cirka 8 000 invånare. Invånarantalet väntas växa så att Stensvikborna år 2050 uppgår till cirka 25 000.

Det havsnära Stensvik erbjuder rekreationsmöjligheter i naturen. Skärgårdsbåtarna kör från Stensvik till Esbos öar om sommaren.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Stensvik (på engelska).

Ytterligare upplysningar: 

Projektdirektör Kimmo Leivo, kimmo.leivo@esbo.fi, 050 340 9723.

Illustration: Stensviks metrocentrum.
Stensviks metrocentrum. Illustration: Arkkitehtitoimisto HKP Oy.