Byggande

Stensviks metrostation med två ingångar byggs i Stensviks centrumområde intill Västerleden. Metrotrafiken till Stensvik startar år 2023. Läs på Västmetrons webbplats om hur byggandet av förlängningen av metrolinjen till Stensvik framskrider.

Största delen av det nya bostadsbyggandet i Stensviks omgivning koncentreras till Stenbruket norr om Västerleden. Södra sidan blir tätare när det byggs nytt i området kring metrostationen och i samband med de befintliga byggnaderna eller i deras närhet.

Illustration: Stensvik växer kring metrostationen.
Stensvik växer kring metrostationen.  Illustration: SRV, Kojamo, Sito och Arkkitehtitoimisto HKP.

Målet är att Stenbruket ska få 9 000–12 000 nya invånare. Också antalet arbetstillfällen väntas fördubblas från det nuvarande knappa tusen. Arbetstillfällena i området skapas särskilt av den nya koncentrationen för bioekonomi och cirkulär ekonomi Cleantech Garden. Dess första del är Teknologiska forskningscentralen VTT:s projekt Bioruukki, som är den största forskningsmiljön för bioekonomi i de nordiska länderna.  

Stenbruket förenas till en del av det övriga Stensvik genom att man bygger fungerande och säkra gång- och cykelförbindelser under Västerleden till det kommande metrocentrumet och övriga tjänster. Majoriteten av området ligger på mindre än en kilometers avstånd från Stensviks nya metrostation.

Stenbruket blir i sin helhet färdigt på 2030-talet.