Storåkern

Storåkern är en parkliknande, växande stadsdel mitt i Esbo. Teman för byggandet i området är hållbar utveckling, livslångt lärande, nya tjänstekoncept, en internationell inriktning och fokus på familjer.

I Storåkern bor över 4 000 invånare och år 2050 förutspås antalet invånare vara cirka 14 000.

Storåkerns attraktionskraft ligger i olika boendeformer, goda kollektivtrafikförbindelser, lokala kommersiella tjänster, internationella och finska grundskolan och offentliga och privata daghem. I Storåkern är också naturen nära och det finns ett flertal parker i området, bland annat en Angry Birds-park, en motionspark för seniorer, Kärlekens trädgård med fruktträd som invånarna planterat, Lillhemts park med grillar i gemensamt bruk, odlingslotter samt Esbo centralpark bara ett stenkast bort.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Storåkern (på engelska).

Ytterligare upplysningar:

Projektdirektör Pekka Vikkula, pekka.vikkula@esbo.fi, 046 877 2601.

Flygfoto över Storåkern.
Flygfoto över Storåkern. Bild: Olli Urpela.