Storåkern

Storåkern är en parkliknande, växande stadsdel mitt i Esbo. Teman för byggandet i området är hållbar utveckling, livslångt lärande, nya tjänstekoncept, en internationell inriktning och fokus på familjer.

I Storåkern bor över 4 000 invånare och år 2050 förutspås antalet invånare vara cirka 14 000.

De goda bussförbindelserna förenar Storåkern med andra stadsdelar i Esbo. Den närmaste metrostationen är Idrottsparkens station. Det går matartrafik också till Mattbys station och via Ängskulla till Hagalund.

I Storåkern är naturen nära. Centralparken, som är ett område i naturtillstånd, ligger på gångavstånd. Sommaren 2017 grundades Kärlekens trädgård i Storåkern där invånarna kan plantera ett eget fruktträd.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Storåkern (på engelska).

Ytterligare upplysningar:

Projektdirektör Pekka Vikkula, pekka.vikkula@esbo.fi, 046 877 2601.

Flygfoto över Storåkern.
Flygfoto över Storåkern. Bild: Olli Urpela.