Byggande

I Storåkern byggs ägar-, hyres- och bostadsrättsbostäder för cirka 15 000 invånare. Största delen av de nya lägenheterna byggs i flervåningshus. Byggnaderna i Storåkerns centrum ansluts till ett system för uppsamling av avfall som är skonsamt för miljön.

Utöver bostäder ska det i området byggas mer lokaler för daglig basservice och fritidsaktiviteter. Byggandet framskrider i etapper under hela 2020-talet.

Flygfoto över Storåkerns flervåningshus.
I Storåkern byggs nya flervåningshus. Byggandet pågår hela 2020-talet. Bild: Olli Urpela.