Strandrödmyran på spåren – naturen i Finno på foto i Naturens hus Villa Elfvik

Markskiviholainen_Tuomas Heinonen
Finnos bassänger utgör ett värdefullt och unikt naturobjekt i södra Esbo som är lätt att nå. Under våren domineras luften och ljudet av skrattmåsar, i vars skydd många mer sällsynta fågelarter häckar. Till de mest imponerande torde höra den hotade svarthakedoppingen. I Finno häckar rentav 20 par av svarthakedoppingar.

Schaktjorden har fört med sig både vilda växtarter och trädgårdsarter. Den rika växtligheten garanterar ett mångsidigt bestånd av insekter. På området förekommer också sällsynta insekter, såsom ljus lyrflickslända som hör till de särskilt skyddade arterna enligt naturvårdslagen, och den nära hotade myrarten strandrödmyran.

Naturens hus Villa Elfvik är öppet mån–fre kl. 9–16 och lör–sön kl. 10–16. Under påskhelgen och 1.5 är huset öppet kl. 10–16. Kundtjänsten i Naturens hus Villa Elfvik säljer vykort av Finnos natur.

Info och plats

Tid

on 4.4.2012 kl 9.00 - sö 13.5.2012 kl 16.00

Plats

Naturens hus Villa Elfvik

Elfviksvägen 4

Arrangör

Suomenojan Luonto ry

Kontaktuppgifter

09 816 54400

villaelfvik@esbo.fi

www.suomenoja.fi

Pris

Inträdet till utställningen är fritt.