Trädplanteringsdag 22 maj

Puunistutuspäivä
Esbos skolor och daghem deltar i den internationella trädplanteringsdagen 22.5.2012.

Trädplanteringsdagen är världens största skolevenemang. I dagen deltar främst enskilda daghem, skolor och läroinrättningar men i år deltar också städernas förvaltningar. Den aktivaste staden blir i år en del av nätverket ENO Green Cities Network.

Träden kommer att planteras i närheten av daghem, skolor eller i Noux nationalpark.

Info och plats

Tid

ti 22.5.2012 kl 8.00 - 16.00

Plats

Esbo

Arrangör

ENO - Environment Online