Bostadsbyggandet i Finno startar i Djupsundsbäcken

2.10.2017 kl. 16.00
Finnoo_keskipalsta

Illustration av Djupsundsbäcken från väst. Bild: Arkitekter Anttila & Rusanen Ab/Ramboll Finland Ab

Byggandet i den maritima stadsdelen Finno kommer igång på allvar. Den första detaljplanen, Finno-Djupsundsbäcken, trädde i kraft i mitten av september. Finno ligger vid den kommande metron. Där byggs en nåbar och hållbar stadsdel.

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen i februari 2016. Detaljplanen Finno-Djupsundsbäcken trädde i kraft i 13.9.2017 när förvaltningsdomstolen förkastat besvär som lämnats in mot planen. I planområdet byggs bostäder, en finsk enhetsskola för Finno, ett daghem och rekreationsområden.

Tidtabellen för bostadsproduktionen tar form

”Nu när detaljplanen över Djupsundsbäcken har trätt i kraft kan bostadsproduktionen börja. Målet är att byggandet börjar 2018. När vi färdigställt villkoren för tomtöverlåtelse kan vi efterlysa intresserade byggare”, berättar tekniska direktören Olli Isotalo.

Staden äger merparten av det 300 hektar stora utvecklingsområdet i Finno. I resten av området väntar detaljplaneringen på att delgeneralplanerna Finno och Finnohamnen ska bli färdiga.

Byggandet stöder sig på hållbar tillväxt i Esbo

”Djupsundsbäcken vid den kommande metrostationen blir en energieffektiv, utsläppssnål och lummig stadsdel med nya energilösningar. Bland annat har man planerat höghus i trä”, konstaterar projektchef Kimmo Leivo.

Hållbara lösningar styr allt byggande i Finno. Det märks i såväl detaljplanen, energilösningarna, villkoren för tomtöverlåtelse och byggnadsmaterialen. För att bevara den värdefulla naturen och naturens mångfald bevaras och skyddas det värdefulla fågelområdet Finnoviken.

”Metron kopplar Finno till det regionala och riksomfattandet nätverket för spårtrafik, vilket bidrar till intresset för området”, säger Isotalo.

Finno blir en stadsdel för 17 000 invånare. De högsta husen byggs i centrum kring metrostationen. Mest byggs det bostäder, från höga punkthus med över 20 våningar till lägre terrasshus. En park mellan centrum och havsstranden gör havet till en del av Finno. Merparten av området kommer att vara färdigbyggt på 2030-talet.

Ytterligare upplysningar

Taustatietoa Finnoon rakentamisesta (på finska)

Projektchef Kimmo Leivo, tfn 050 340 9723, kimmo.leivo@espoo.fi