Bussrutterna i södra Esbo ändras när metron börjar köra till Stensvik

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-06-2021 kl. 14.50

Bussrutterna i södra Esbo ändras när metron börjar köra ända till Stensvik. Enligt nuvarande prognoser börjar metron köra till Stensvik år 2023.

När metron börjar köra till Stensvik blir det möjligt för allt fler att ta sig från Esbo till Helsingfors centrum utan att byta trafikmedel. Dessutom kan man i rusningstid åka buss direkt till Kampen från Olars, Bastvik, Ladusved, Kurtby och Tillisbacken. Under rusningstid kör bussarna med 20 minuters mellanrum.

I fortsättningen kommer man inte till Kampen från Esboviken och Sökö utan att byta ens under rusningstid. Att bevara de direkta busslinjerna skulle innebära dubbeltrafik med metron och försämringar av tjänsterna i andra områden.

Förbättringar i de interna förbindelserna i staden

De nya bussrutterna i södra Esbo förbättrar också de interna förbindelserna i staden. Stombusslinjerna 520 och 530 erbjuder tätare förbindelser mellan metron och kustbanan. De kör med täta turer från Mattby mot Esbo centrum och Alberga.

Stomlinje 510 förlängs från Hagalund via Esboviken till Stensvik.

Också förbindelserna från Esbo till Mejlans, Böle och den norra delen av Helsingfors stadskärna blir smidigare.

Styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) godkände rutterna och matarlinjerna för södra Esbo 25.5.

En människa stiger på bussen.
Bussrutterna i södra Esbo ändras när metron börjar köra ända till Stensvik. Bild: Janne Ketola.

Passagerarna deltar i planeringen

HRT har dragit nytta av kundernas kommentarer då de planerat bussrutterna. Kunderna har fått delta i planeringen av rutterna i olika skeden.

Responsen handlade i synnerhet om problem med förbindelserna i trakten kring Köklaxleden. Responsen beaktades under planeringen. Den uppdaterade planen innebär nya och snabbare förbindelser från Esbovikens och Stensviks metrostationer till Köklax tågstation.

När metron till Stensvik öppnas, öppnas också fem nya metrostationer i Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.