Code of Conduct

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29.1.2018 kl. 14.04

Esbo stads värderingar, etiska principer och de mest centrala verksamhetsanvisningarna för den interna kontrollen har samlats i ett så kallat Code of Conduct-dokument. I sammanställningen betonas att stadens verksamhet grundar sig på Berättelsen om Esbo vars centrala värderingar är invånar- och kundorientering, öppenhet och rättvisa. Anvisningen som godkändes första gången år 2015 uppdaterades i december 2017.

Esbos etiska principer och praktiska verksamhetssätt (pdf, 208 Kt)