Coronaexponeringar i skolor och daghem följs noga, tills vidare misstankar om en smitta via skolan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-09-2020 kl. 15.58

Coronaexponeringarna i skolorna har väckt diskussion. Under augusti och september har åtta olika skolor och fem daghem haft sammanlagt sexton karantänsituationer. Antalet skolor, gymnasier och enheter inom småbarnspedagogik i Esbo uppgår till nästan 350.

En möjlig smitta via skolan, övriga fall från annat håll

Under augusti och september har människor exponerats för coronavirussmitta i åtta olika skolor och i fem enheter för småbarnspedagogik. Sammanlagt har sexton personer som konstaterats vara smittade av coronaviruset vistats i skolornas och daghemmens lokaler.

Av dessa sexton personer har femton smittats någon annanstans än i skolan eller på daghemmet. Det finns misstankar om att en av smittorna kommit via skolan. Enheten för smittsamma sjukdomar utreder fallet.

Under hösten har sammanlagt omkring 700 personer exponerats för smitta. Av dessa är omkring 300 inte längre i karantän i hemmet.

Elever och studerande i hemkarantän studerar hemma

Om en person som är smittad av coronaviruset vistats i en skola eller i ett daghem utreder enheten för smittsamma sjukdomar vilka som exponerats och förordnar dem i karantän i hemmet. Elever som är i karantän i hemmet studerar på distans med exceptionella undervisningsarrangemang.

Alla tredjeårsstuderande i gymnasierna studerar för säkerhets skull på distans tre veckor i september. Dessutom är andra årets studerande i Etelä-Tapiolan lukio samt första och andra årets studerande i Kaitaan lukio i distansundervisning en tid.

Situationen följs noga och staden är beredd på att vid behov övergå till exceptionella undervisningsarrangemang

Esbo stads myndighet för smittsamma sjukdomar följer situationen kontinuerligt och varje fall utreds grundligt. För närvarande är den vanligaste smittkällan i Esbo en familjemedlem eller någon annan närstående (41 procent).

Skolorna förbereder sig på att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang om situationen kräver det. Besluten för grundskolornas del fattas av utbildnings- och dagvårdsnämnden eller nämnden Svenska rum tillsammans med Esbo stads myndighet för smittsamma sjukdomar.

Gymnasierna är beredda att övergå till en mer omfattande distansundervisning om smittsituationen ändras betydligt.

Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken (på finska)

Coronavirusläget i Esbo