Coronavirussmitta har påträffats hos en person som vistats vid plaskdammen i Hagalund

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30-06-2020 kl. 13.01

En person som har vistats vid plaskdammen i Hagalund vecka 26 (22–28.6.2020) har konstaterats vara smittad med coronavirus. Smittrisken kan inte med säkerhet begränsas till en enskild dag eller ett klockslag.

Plaskdammen anses inte vara en smittfarlig plats, men de som har vistats vid bassängen samtidigt som den insjuknade personen kan ha utsatts för sjukdomen.

Därför är det viktigt att alla som varit vid plaskdammen följer med utvecklingen av eventuella symtom som passar in på coronavirussjukdomen. Symtom på sjukdomen kan vara feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne eller diarré eller magont utan uppenbar orsak.

Om du får ens ett av de ovannämnda symtomen

  • kontakta hälsovården i din hemkommun för att ordna coronavirusprovtagning
  • rör dig inte på allmänna platser där du kan smitta andra
  • bjud inte hem besökare
  • se till att vila och få i dig tillräckligt med vätska om du är sjuk. Feber och värk kan lindras med receptfria läkemedel från apoteket. 
  • omslut munnen och näsan tätt med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys tätt mot ärmens övre del, inte i dina händer. Lägg näsduken i en plastpåse som du tillsluter genast efter användningen och/eller släng den i ett sopkärl. Tvätta händerna med vatten och tvål och/eller använd handdesinficeringsmedel.

Esbos coronarådgivning, tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18). Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117. Du får instruktioner om testning per telefon.

Sms-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945.

Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom.

Läs mer

Anvisningar med anledning av coronaviruset