De islamska samfunden i Esbo bekämpar spridningen av coronaviruset tillsammans med staden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26-11-2020 kl. 16.43

Representanter för de islamiska samfunden i Esbo och stadsdirektör Jukka Mäkelä diskuterade diskuterade på torsdagen via en videoförbindelse den snabbt försämrade coronasituationen i huvudstadsregionen. De islamiska samfunden meddelade att de helt förbinder sig till städernas och myndigheternas säkerhetsrekommendationer.

De islamiska samfunden i Esbo har i enlighet med rekommendationerna helt ställt in fredagsbönerna i tre veckor, fram till 13.12.2020. Man gallrar också bland andra bönestunder och tillställningar och i dem deltar högst tio personer i sänder.

Vid alla religiösa tillställningar håller man säkerhetsavstånd, iakttar hand- och hosthygien och använder ansiktsmask. Personer med de minsta symptom som kan vara covid-19 uppmanas att genast söka sig till ett coronatest och i övrigt stanna hemma.

”Företrädarna för de religiösa samfunden förband sig starkt att också följa kommande rekommendationer och föreskrifter. Om myndigheterna inför nya begränsningar i morgon, kommer de att tas i bruk omedelbart. Samfunden kommunicerar hela tiden med sina medlemmar om vilka anvisningar som gäller och varför det är viktigt för var och en att följa dem”, berättar Said Aden på Esbo stad.

Experter vid Esbo stad samarbetar intensivt med invandrargrupper och bygger förtroende.