De surrande insekterna anlände till Glims

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-08-2020 kl. 16.55

Glims hemman har legat på sammas ställe i Karvasbacka by i Esbo i flera hundra års tid. Det har varit ett hem och en arbetsplats för tusentals människor och husdjur. Nu har det blivit ett hem även för många bin! 

På Glims gårdsmuseum fäste man uppmärksamhet vid nyheterna om att antalet pollinerande insekter har sjunkit. Museet startade därför ett samarbetsprojekt med företaget Stanin Hani. Nu finns det gott om surrande insekter på Glims och den första honungen blev färdig i juli och den andra i augusti. 

Biodlaren Stan Jas från Esbo har företaget Stanin Hani. Han har hämtat med sig mycket kunskap om biodling från sitt hemland Tjeckien till Esbo. Stan känner till exempel till biens dygnsrytm och vilka växter som ger honung av bra kvalitet. 

I den första satsen tillverkades 16 kilo egen honung på Glims gårdsmuseum, av vilken man får ca 50st honungsburkar på 300g. I fortsättningen säljs honungen i Glims gårdsmuseums och Pentala skärgårdsmuseums museibodar.

På Glims gårdsmuseum fokuserar man även i fortsättningen på att bevara naturens mångfald på olika sätt, till exempel genom att locka pollinerande insekter till området genom att lämna högar av hö till dem där de kan bygga bon, man låter maskrosorna blomma på området om våren och ängarna skyddas i samarbete med Esbo miljöcentral. I museiträdgården har man helt och hållet slutat att gödsla med konstgjord gödsel och i stället börjat använda höns- och fårbajs, som man har tillgång till på museiområdet.

Glims gårdsmuseum