Delta i enkäten "Alla tiders Esbo" - påverka genom att svara!

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
7.5.2018 kl. 12.09

Enkäten för Esbos kulturmiljöprogram är öppen fram till den 9 september 2018. Berätta vilka platser, byggnader eller områden som är viktiga för dig, så vi vet hur vi kan ta hänsyn till dem i planeringen och utvecklingen av kulturmiljön i Esbo.


Kulturella landskap, arkeologiskt arv och byggd miljö bildar en enhet som heter kulturmiljö. Mänsklig aktivitet och interaktion med naturen och olika landskap förekommer i vår miljö. Värdet av kulturmiljön ligger i dess historiska och regionala stratifiering. Den välskötta kulturmiljön ökar människors välbefinnande, samt skapar en unik karaktär och ytterligare ökar människornas välbefinnande och för med sig attraktionskraft till området.

Kulturmiljöprogrammet är ett verktyg för myndigheterna, de boende och för samhället att utveckla den lokala kulturmiljön och planera dess vård. Syftet är att definiera hur kulturmiljön planeras och används i Esbo. Kulturmiljöprogrammet utgör grunden för beslutsfattande och myndighetsarbete gällande kulturmiljön.
Esbos kulturmiljöprogram är ett samarbetsprojekt mellan olika sektorer. Projektet omfattar Esbo stadsmuseum, Teknik och miljösektorn samt Bildningssektorn. De lokala och regionala användarnas värderingar och perspektiv ingår i programmet.

Läs mer om Esbos kulturmiljöprogram.

Besvara ”Alla tidernas Esbo” -enkäten, med dina kommentarer och minnen från viktiga byggnader och kulturella områden i Esbo. Svaren används för att utveckla kulturprogrammet i Esbo. Vilken typ av landskap vill du bo i?