Delta i hackatonet DigiEduHack

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
2.10.2019 kl. 12.25

Vill du komma med och utveckla lärandet i den digitala tidsåldern? Delta i hackatonet DigiEduHack, som ordnas av Europeiska unionen – en utmaning med vilken man samlar in idéer och lösningar på hur vi kan förstärka den digitala kompetensen bland elever och studerande och hur vi kan dra nytta av digitala möjligheter för lärande.

Evenemanget ordnas 3–4.10.2019 i samarbete mellan Esbo stad och FN:s teknologi- och innovationslaboratorium som ligger i Esbo. Samtidigt ordnas motsvarande evenemang på fler än 50 orter på olika håll i världen.

Närmare anvisningar för hur du kan delta:
https://ideas.unite.un.org/digieduhackespoo/Page/Home

De bästa lösningarna kan vidareutvecklas och testas i Esbo stads inlärningsmiljöer. Det segrande förslaget går vidare till den internationella tävlingen Digital Education Hackathon.

Förslagen som deltar i hackatonet ska vara framme senast fredag 4.10.2019 före midnatt.