Delta i talko – du sköter om naturen nära dig och gör omgivningen trivsam

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29.3.2018 kl. 9.11

talkookuva_netti

Då snön smälter avslöjas skräpet och talkotiden börjar. Anmälan till renhållningstalko pågår redan och fortsätter fram till 18.5.2018. På sommaren och hösten behövs invånarnas hjälp också i kampen mot invasiva arter och vid övriga talkon i naturen.

Att ordna talkon eller delta i dem är ett utmärkt sätt att skapa gemenskap, få vardagsmotion och njuta av frisk luft. Samtidigt blir omgivningen trivsammare för alla Esbobor och dessutom mår naturen nära dig bättre.

Alla Esbobor kan ordna talko. Staden ordnar också talkon för invånarna under våren, sommaren och hösten.

Renhållningstalkon ger en skräpfri närmiljö

På våren ordnas först renhållningstalkon, under vilka deltagarna plockar bort skräp, burkar, flaskor och metallskrot från stadens allmänna områden. På talkona plockar vi inte växtavfall, kvistar, farligt avfall eller elektronik.

Anmälan till talkona pågår redan och håller på fram till 18.5.2018 på adressen www.esbo.fi/talko. Stadsteknikcentralen ger arbetshandskar som gåva åt de 500 som anmält sig först och delar dessutom ut sopsäckar, lånar ut skräptänger och hämtar sopsäckarna efter talkot.

”Skolor, daghem, invånarföreningar, företag, hobbysällskap och enstaka Esbobor har aktivt ordnat talkon och deltagit i dem. Barn är också välkomna med på talkona. Samtidigt lär de sig och inspireras att ta hand om sin närmiljö”, berättar Sari Turkka från stadsteknikcentralen.

Invånarnas hjälp behövs i kampen mot invasiva arter

Många invasiva arter som allvarligt skadar både natur och människor har spridits till vidsträckta områden i Esbo. Utan hjälp av invånarna kommer vi att förlora kampen mot dessa invasiva arter, trots att vi kämpar på. Med hjälp av talkona bekämpar staden jättebalsaminen, som sprids snabbt på olika håll i Esbo. Förutom jättebalsaminen behöver staden hjälp med bekämpningen av häckspirea, som spridits kring Glimsån och Långträsk.

”Jättebalsamintalkot passar folk i alla åldrar, eftersom det inte är så tungt att rensa bort den”, berättar Kartin Aia från miljöcentralen i Esbo. ”Däremot får man bra motion då man röjer häckspirea, och det behövs muskelstyrka, eftersom man måste rycka bort växten med rötter och allt från jorden.”

Talkona mot invasiva arter inleds i juni och fortsätter fram till augusti-september.

”Det lönar sig att inleda bekämpningen av jättebalsamin tidigt på våren innan växtens rosa, klasaktade blomställning hunnit bildas”, berättar Aia. ”Jättebalsaminen kan växa snabbt, så man kan besöka vårens talkoplats på nytt i slutet av sommaren eller början av hösten. På så sätt blir bekämpningen effektivare.”

Senare under våren och sommaren kommer det information om var och när det ordnas talkon mot invasiva arter på stadens webbplats på adressen www.esbo.fi/talko samt på stadens karttjänst www.bit.ly/TalkootEspoo.

Vi tar tillsammans hand om kulturlandskapet och vattendragen

På strandängen vid Naturens hus Villa Elfvik i Bredvik kan man pröva på höbärgning i augusti. Talkot passar hela familjen: de minsta barnen bär på tapparna, de lite större barnen räfsar och sedan behövs starka män och kvinnor som gör hål i marken med järnspett för höstörarna. Alla som är tillräckligt stora och starka får försöka sig på att hässja, det vill säga slänga upp hö på störarna med en högaffel.

Vattendrag iståndsätts under sommaren och våren på olika håll i Esbo och huvudstadsregionen. På talkona återskapar vi bäckfårans naturtillstånd och skapar lekplatser och skyddsplatser för bäcköringen. Dessutom återställer vi bäckfårorna med hjälp av stenar och grus. 

Talkona ordnas av Esbo stad i samarbete med Forststyrelsen, Allergi-, hud- och astmaförbundet, Vårdförening för strömvatten och Helsinki-Espoon kalastusalue.

www.esbo.fi/talko

www.virtavesi.com