Den nya läroplanen syns redan i skolvardagen - digitalt lärande i fokus

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
13-05-2016 kl. 13.03

I Esbo har skolorna under läsåret förberett sig för den nya läroplanen som tas i bruk i augusti 2016. Varje skola har gjort upp en egen plan för att utveckla sin verksamhetskultur och nya redskap och metoder kommer stegvis in i undervisningen.

Bland annat programmering, videoprojekt och skolbloggar har på senaste tiden blivit en naturlig del av undervisningen i många skolor. Som stöd för arbetet med att ta i bruk de nya läroplanerna pågår det statsfinansierade KETO-projektet (kehittyvä toimintakulttuuri - verksamhetskultur i utveckling). Varje skola har valt utvecklingsområden och startat projekt inom pedagogisk användning av ICT i undervisningen, helhetsskapande undervisning och elevdelaktighet.

I varje förskola har personalen fått handledning i att ta i bruk ny teknologi på ett pedagogiskt sätt.

– Pekplattor, robotar och datorer börjar användas som en naturlig del av förskoleundervisningen i och utanför klassrummet, berättar Heidi Björstäkt, som fungerar som pedagogisk ICT-handledare i de svenska skolorna och förskolorna.

Projektet fortsätter till årets slut. Under hösten satsar alla skolor speciellt på att främja elevdelaktighet, välmående och trivsel i skolgemenskapen. I arbetet har elevkårerna och elevråden en central roll.

Fakta om KETO-projektet i Esbo:

 • Stöder förskolornas och skolornas arbete att utveckla sin verksamhetskultur enligt de krav som läroplanen 2016 och Esbos digiberättelse ställer
 • Pågår i 1,5 år
 • Får statsunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet
 • Består av olika delområden så som:
  • Pedagogisk användning av ICT i undervisningen
  • Utveckla helhetsskapande undervisning samt mångvetenskapliga lärområden
  • Främja delaktighet, välmående och trivsel i skolgemenskapen

Mer information:
Heidi Björstäkt, pedagogisk ICT-handledare, heidi.bjorstakt@esbo.fi, tfn 043 826 6968
Marika Lostedt, specialplanerare, marika.lostedt@esbo.fi, tfn 046 877 3203