Den nya rapporten visar hurdan respons Esbo stad får

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-01-2021 kl. 10.31

Esbo stad får årligen cirka 20 000 responser via stadens responstjänst. Det kommer allt mer respons i synnerhet på gator och trafik. Förutom på gator och trafik ger Esboborna också mycket respons till exempel på idrottstjänsterna och hälsovården. 

”Att få respons är viktigt för oss. På basis av responsen görs det och har det gjorts många goda reformer. Tack vare responsen får vi snabbt veta om till exempel ett träd har fallit på en stig eller om något av stadens sopkärl behöver tömmas”, konstaterar specialplanerare Katariina Eskola.

Staden vill ännu bättre än tidigare utnyttja informationen som den får via responsen. Vad gäller responsen? Blir vissa teman aktuella i synnerhet under vissa tider eller i vissa bostadsområden?

Vem som helst kan nu granska dessa frågor själv via den nya responsrapporten. För närvarande finns rapporten endast på finska, men de svenska och engelska versionerna publiceras i början av året.

Du kan se hur mycket respons som getts om ett visst ämne, till exempel under den föregående veckan. Du kan också till exempel se hur mycket respons det gavs om ditt bostadsområde förra månaden. Endast en del av responsen är dock lokaliserad – främst sådan respons som gäller miljön och underhåll av gator. 

Du kan ge respons via stadens responstjänst. Du hittar också länken till responstjänsten på varje sida på Esbo.fi.

Mer information

Specialplanerare Katariina Eskola, katariina.eskola@esbo.fi