​Den snabba teknologiutvecklingen utmanar dataskyddet och datasäkerheten även i städerna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-05-2019 kl. 8.31

Den snabba teknologiutvecklingen och föränderliga hotmiljön medför arbete även för Esbo stad i säkerställandet av tillräckligt dataskydd och datasäkerhet, konstateras det i stadens första databokslut.

Användningen av artificiell intelligens och mjukvarurobotik ökar kontinuerligt även inom den offentliga förvaltningen. Trots upphaussningen är detta redan verklighet och ger en möjlighet att göra den offentliga förvaltningens verksamhetssätt mer meningsfulla – så länge det är tjänstemannen som har kontroll över det hela och man håller fast vid klienternas förtroende.

Ett centralt värde för Esbo stad är invånar- och klientorienteringen som genomsyrar stadens strategi, Berättelsen om Esbo. Esbo hanterar information om kommuninvånare, anställda och samarbetspartner i enlighet med lagstiftningen, på ett tryggt och ansvarstagande sätt.

Cybersäkerhetscentret har konstaterat att det viktigaste cyberhotet under 2018 var lösenordsfiske via e-postadresser riktat mot organisationer. Med stulna inloggningsuppgifter försöker brottslingarna oftast få ekonomisk nytta genom att följa organisationens betalningsrörelse. Lösenordsfisket är även förknippat med olika slags risker för anseendet och regleringen. Detta har man sett även i Esbo, och för att minimera hoten har staden infört olika dataskyddskontroller. Arbetet pågår fortfarande.

I Esbo stads databokslut beskrivs stadens arbete för dataskydd och datasäkerhet under 2018. Med bokslutet uppfyller man kravet enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) om att organisationer ska informera öppet om sin behandling av uppgifter. Bokslutet skapar dessutom en lägesbild av hur man har utvecklat verksamheten.

Mycket personuppgifter hos staden

I databokslutet betonar Esbo stad ansvarstagande vid behandlingen av uppgifter.

– Det finns inte många organisationer i Finland som behandlar lika stora mängder känsliga personuppgifter som en stor stad. Förtroende är livsviktigt för vår verksamhet, säger Juho Nurmi, Esbo stads dataskyddsansvarig.

Vikten av förtroende framhävs när tjänsterna för kommuninvånarna digitaliseras. Målet med utvecklingen är förutom att åstadkomma kostnadsbesparingar, även ta fram bättre, personifierade tjänster. Datasäkerhet och dataskydd måste dock alltid beaktas redan under planeringsfasen.

– Digitaliseringen av tjänster erbjuder många möjligheter inom staden, men förnyelsen medför även risker för dataskyddet. Det är essentiellt att vi beaktar och minimerar riskerna. I år kommer vi att vidareutveckla våra verksamhetssätt, säger Nurmi.

Satsningar på utbildningen av anställda

Som utvecklingsobjekt lyfter Esbo stads bokslut fram en fortsatt utbildning av de anställda och ökning av medvetenheten. Man har redan inlett en effektivisering av utbildningen och nästa höst får stadens personal tillgång till en ny e-utbildningsapplikation som lär ut och repeterar frågor kring dataskydd och datasäkerhet.

2018 tog Esbo stad fram en modell för hantering av dataskyddet som säkerställer att dataskyddsarbetet inte förblir isolerat från det dagliga arbetet.

Datasäkerhetsfrågorna väl representerade

Datasäkerhetsfrågorna inom Esbo stad var i fjol väl representerade även i medier tack vare kursen Hack with Espoo, en kurs om etisk hackning för gymnasieelever.

Upphovsmannen bakom kursen var Matti Parviainen, Esbo stads datasäkerhetschef, och kursen planerades och genomfördes med gymnasieskolorna och ett cybersäkerhetsföretag i Esbo. Kursen bidrog till ökad medvetenhet om vikten av datasäkerhet och nya samarbetssätt även inom stadsorganisationen. I år kommer kursen att spridas åtminstone till Åbo och yrkesutbildningen i Esbo.

Ytterligare information

Dataskyddsansvarig Juho Nurmi, Esbo stad
tfn 043 827 3077, juho.nurmi@esbo.fi

Datasäkerhetschef Matti Parviainen, Esbo stad
tfn 043 827 0246, matti.parviainen@esbo.fi

Länk: Offentlig sammanfattning av Esbo stads databokslut (på finska) (pdf, 574 Kt)