Det byggs trähöghus i Finno i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-06-2020 kl. 14.51

Fokus i den nya maritima stadsdelen Finno i Esbo ligger på hållbara och energieffektiva lösningar. Nu kan man ansöka om tomter för bygge av trähöghus i Kaitans nära den blivande metrostationen.

Tomterna har en total byggnadsrätt på 6 600 våningskvadratmeter och man får bygga tre höghus i trä på dem. Hela kvarteret har anvisas för träbyggande.

Kurs på klimatneutral stad

Olli Isotalo, direktör för tekniska sektorn, säger att Esbo inom ramen för målet för koldioxidneutralt Esbo 2030 vill främja klimatneutralt och ekologiskt hållbart byggande.

”Utvecklingen av Finno styrs av hållbara lösningar visavi allt från planläggning och energianvändning till byggnadsmaterial. Ett konkret exempel på detta är bygget av ett helt kvarter i trä.”

Man kommer även att välja sådana aktörer till Finno som binder sig till kriterierna för energieffektivitet, såsom till exempel att mäta energianvändningen i byggnaderna.

Huvudsakligen fritt finansierade ägandebostäder ska byggas på tomterna, som nu kan ansökas. Tomterna överlåts främst genom försäljning och besluten om överlåtelsen av dem fattas av sektionen för näring och konkurrenskraft under Esbo stadsstyrelse. Ansökningstiden för tomterna löper ut den 28 augusti 2020.

Flygfoto över Finno.

Referensplan med Djupsundsbäcken i Finno sedd från öster. Tomterna till salu ligger i området i övre kanten på bilden. Bild: Arkitekter Anttila & Rusanen Ab/Ramboll Finland Ab.

Havet och metron lockar till Finno

Före slutet av 2030-talet kommer Finno att växa till en stadsdel med 17 000 invånare där styrkorna är närheten till havet och naturen samt utomordentliga trafikförbindelser. Metron öppnas 2023 och ansluter då området till ett regionalt och nationellt spårnät. De första bostäderna i Finno byggs som bäst och de nya invånarna kan flytta till området 2021. Som bäst bygger man också gatunätet i norra delen av Finno.

Mer information: