Det mobila sjukhuset vann stadsdirektörens innovationstävling

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30.8.2019 kl. 16.12

De prisbelönta innovationerna förbättrar Esbo stads tjänster och främjar stadens hållbara tillväxt. Tävlingen fick sammanlagt 17 ansökningar.

Vinnaren i innovationstävlingen är det mobila sjukhuset LiiSa som för jourtjänsterna ut till vård- och servicehemmen. Det mobila sjukhuset har tagits fram i samarbete mellan Esbo sjukhus och sjukvårdsdistriktet HUS. En specialutbildad sjukskötare vid den mobila jourenheten besöker boende vid vård- och servicehemmen så att de inte behöver resa eller vänta vid sjukhusjouren. Det mobila sjukhuset behandlar till exempel sår, magsymtom, utslag, urineringsproblem och ger intravenös rehydrering. Det mobila sjukhuset har undersökningsutrustning och läkemedel med sig. Sjukskötaren kan konsultera en läkare med hjälp av en videoförbindelse och den boende förs alltid vid behov till sjukhus. Det mobila sjukhuset kompletterar övriga läkartjänster vid vårdhemmen. Tjänsten som startat i mars utvidgas i slutet av året så att den omfattar också hemvårdsklienterna.

I serien innovationer tilldelades även tre andra pris. Esbo lokalers VVSA-enhets innovation går ut på att påverka byggnaders koldioxidavtryck under hela deras livscykel och totalkostnader redan i planeringsskedet med hjälp av flermålsoptimering. Verksamhetsmodellen ger nya möjligheter att optimera energiförbrukningen och stöder Esbo stads klimatmål. Optimeringen stöder uppförandet av säkra och sunda byggnader. När planeringen bygger på klar och motiverad beräkning kan de valda lösningarna motiveras genomskinligt och klart.

Dessutom belönades platsspecifik naturinformation som tagits fram av stadsplaneringscentralens generalplaneenhet. Med dess hjälp kan man trygga en mångsidig, grön stadsstruktur i en stad som blir allt tätare. Närliggande grönområden ökar välbefinnandet, sporrar till motion, minskar bullret och renar vattendrag. Med hjälp av data som kombinerats med geografisk information visualiserar man på en karta var det finns mycket grönområden och var det behövs fler av dem. På så sätt har man skapat ett fungerande verktyg med vars hjälp staden går att utveckla på ett hållbart sätt.

Den fjärde belönade innovationen i denna serie var social- och hälsovårdens modell Fysioterapeutens snabbhandledning. Modellen svarar på den svaga tillgången till fysioterapitider. Man kan komma till en kort fysioterapimottagning när en läkare först har konstaterat ett akut besvär. Under en 15 minuter lång snabbhandledning får klienten instruktioner med vilka det går att förebygga att besväret blir värre. Målet är att 80 procent av dem som fått snabbhandledning inte behöver ett nytt besök vid fysioterapin inom följande två månader.

I serien potentiella innovationer tilldelades en andra plats

I serien potentiella innovationer valdes ingen vinnare. Den andra platsen delades mellan den jourhavande sjukskötarens videomottagning och skolornas inneluftsmätare.

På hälsostationen Samaria kan man få en videokontakt med den jourhavande sjukskötaren vid akuta sjukdomar. Man hindrar smittor från att spridas när patienten stannar hemma och får svar via videoförbindelsen. Responsen har varit positiv och personalen är inspirerad att utveckla tjänsten. Målet är att i fortsättningen ersätta en del av jourbesöken med videomottagningar. Tjänsten förbättrar Esbos konkurrenskraft bland hälsovårdsproducenterna, och när befolkningen ökar och blir äldre är videomottagning en kostnadseffektiv serviceform.

Den andra idén som belönades i denna serie var en modell som Esbo lokaler tagit fram och som stöder Esbos mål Fixa skolorna. Man samlar in realtidsinformation om skolors och daghems inneluft med hjälp av den nyaste tekniken. I försöket installerades sensorer som mäter olika saker i 13 skolor. Dessutom gav elever och lärare respons på inneluftsförhållandena med pekplattor. De insamlade uppgifterna kan utnyttjas för att utveckla, bedöma och förbättra fastigheters skick. Genom att jämföra mätresultaten och responsen samt kombinera resultaten syftar man till att ta fram kriterier för god inneluft tillsammans med Teknologiska forskningscentralen VTT. Innovationen är en del av stiftelsen Smart & Cleans och VTT:s gemensamma projekt i vilket bland annat Esbo medverkar.

Vinnarna i stadsdirektörens innovationstävling belönades på Esbodagen 30.8.
Vinnarna i stadsdirektörens innovationstävling belönades på servicetorget i Iso Omena på Esbodagen 30.8.

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats tillsammans med Laatukeskus sedan 2012. I tävlingen som är avsedd för stadens personal, arbetsplatser och nätverk söks innovationer som förbättrar tjänsterna och effektiviserar verksamheten. Tävlingsansökningarna deltar också i Laatukeskus tävling Quality Innovation Award. Deltagarna från Esbo har haft framgång i tävlingen under flera år på såväl nationell och internationell nivå.