Det nya Kera skapas genom samarbete

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
6.11.2019 kl. 9.00

Det nya urbana Kera är den första orten längs stadsbanan där framtidens smarta stad byggs. I utvecklingen av Kera förverkligas Esbos mål att permanent vara Europas hållbaraste stad och att bli kolneutral inom 2020-talet. Genom det samarbete som inletts med partnernätverket utvecklar man smarta lösningar och skapar bestående värde.

Urbaniseringen utgör en utmaning för utvecklingen av städerna. I Esbo skapas hållbar tillväxt längs spårvägarna. Kera är ett skyltfönster för förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Kera utvecklas till en urban stadsdel med rena och smarta lösningar som finslipats in i minsta detalj. Kera utvecklas till en exemplarisk digital plattform för cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa betydelsefulla lösningar såsom nya energilösningar och transportformer samt urban matproduktion.

Förändringarna görs i samarbete med samarbetspartner och invånare, och en ny typ av nätverkssamarbete har utformats för utvecklingen av området.

”Bygget av en hållbar stad kräver nya tänkesätt och nätverksbaserade metoder. Tillsammans med våra samarbetspartner utvecklar vi smarta och rena lösningar, som möjliggör hållbar tillväxt. Den smarta staden i Esbo byggs med fokus på invånarna och kunder. Målet är en smidig, sund och trygg vardag”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

I Kera leds förändringarna av ett partnernätverk, i samarbete med vilket områdets funktionalitet utvecklas. Alla utvecklingspartner engagerar sig starkt för att utveckla Keras tjänster i enlighet med de gemensamma målen. För samarbete behövs pionjärer nu och i framtiden. Modellen för samutveckling och de lösningar som utvecklas för området kan även tillämpas på andra håll.

”Genom samarbetet utvecklas sådana tjänster och funktioner för området som fungerar såväl vid tillfällig användning av områdets lokaler och i byggnadsskedet som på det färdiga området. Den digitala plattformen skapar möjligheter för utvecklingen av ett område där invånarna och arbetstagare har möjlighet till en fungerande vardag”, berättar projektchef Niina Nousjärvi.

Projektet Rent och smart Kera är en del av programmet Hållbart Esbo för realisering av stadens berättelse om Esbo. Åtta företag är samarbetspartner i projektet: A-Insinöörit Oy, Esbo Bostäder, Fortum Oyj, LokalTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy och SOK. Dessutom deltar Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och Smart & Clean-stiftelsen i huvudstadsregionen i projektet.

Det nya Kera blir en urban och smart stadsdel med minst 14 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. I Kera finns huvudkontor för stora företag, och den nya förändringen har inletts med att de stillsamma och ruggiga industrihallarna har väckts till liv för tillfällig användning. Kera ska bli en pärla av hållbar stadsutveckling och en internationell förebild, där staden, företagen och andra aktörer tillsammans skapar nya rena och smarta lösningar för att underlätta invånarnas vardag.

Mer information

Mer information: Espoo.fi/kera

Följ oss i sociala medier: #UusiKera ja #NewKera

Niina Nousjärvi, Projektchef för projektet Rent och smart Kera, Esbo stad
+358 43 825 8883, niina.nousjarvi@espoo.fi

Pekka Vikkula, projektledare, Esbo stad
+358 46 877 2601, pekka.vikkula@espoo.fi

Pasi Laitala, direktör för hållbar utveckling, Esbo stad
+358 43 8245 427, pasi.laitala@espoo.fi