Det nya året inleds i samarbetets tecken: evenemang om innovationsplattformar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
5.1.2018 kl. 18.02

Öppna innovationsplattformar är temat för evenemanget Make with Six Cities i Dipoli, Otnäs 16.1.2018 kl. 10–16. Evenemanget ingår i projektet 6Aika. Kom med och skapa nya framgångshistorier av prima råvaror och bekanta dig med olika nätverk!

Make with Six Cities ordnas av Esbo, Helsingfors och Vanda. Evenemanget är avsett för företag och stadsutvecklare. Temat är innovationsplattformar och samutveckling.

Inledningstalet hålls av Jukka Viitanen, som är expert på digital plattformsekonomi. Anförandena handlar om de innovationslärdomar som samlats av projektet 6Aika.

Bl.a. får du veta mera om Esbo stads modell för utveckling av samarbete mellan skolor och företag (KYKY) och om Fiskhamnen i Helsingfors som utvecklingsplattform för hälsotjänster.

I verkstäderna testar vi redskap och kläcker idéer

På de många verkstäderna kan du t.ex. testa kuntakanvas.fi, ett redskap för strategi och ledning som har utvecklats i Esbo, samt kläcka idéer för en ny utställningslokal för innovationer.

Vi vill främja samarbete mellan företagen och städerna och sprida god praxis för samutveckling.

Vi inbjuder alla som vill utveckla och åstadkomma nya saker! Sprid inbjudan vidare i dina nätverk!

Program och anmälan (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Projektchef Veera Vihula, veera.vihula@esbo.fi, tfn 043 826 9183

Evenemangskoordinator Ella Matula, ella@bom.fi tfn 040 579 3032