Det ökade antalet coronasmittor belastar smittspårningen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-07-2021 kl. 16.26

Antalet coronavirussmittor har ökat i Esbo. Smittor identifieras för närvarande särskilt hos unga vuxna och deras källa är i hög grad fritidsaktiviteter.

Smittspårningen har blivit överbelastad på grund av den snabba tillväxten av smittoantalet. Vi når för närvarande de exponerade inom 2–3 dagar. På grund av den överbelastningen har vi ökat antalet anställda som arbetar med smittspårning. Vår smittspårning fungerar från måndag till söndag klockan 8–21.

Den första uppgiften om insjuknande eller exponering kan skickas via SMS. Om du får ett textmeddelande, följ dess instruktioner noga. Om du har frågor, kan du ringa numret för coronarådgivning och tidsbeställning i Esbo: 09 8163 4600
(mån–fre kl. 7–18 och lör–sön 9–15).

Det är viktigt att alla som misstänker att ha exponerats för coronaviruset själv ser till att de inte sprider sjukdomen.

Flera exponeringar på offentliga platser

Ett antal fall har kommit till vår kännedom att man kan ha exponerats för coronaviruset på allmänna platser och inte alla personer som har varit närvarande kan identifieras. Information om möjliga exponeringar på allmänna platser samlas in på vår webbplats. Dessutom meddelar vi om exponeringar på Twitter från kontot @Espoonsote.

Om du har varit på dessa platser vid de aktuella tidpunkterna, följ särdeles noga i 14 dagar för att se om du får några symtom relaterade till coronaviruset och söka dig till ett test på grund av även minsta symtom. Du kan boka testtiden elektroniskt på koronabotti.hus.fi eller genom att ringa till numret för coronarådgivning och tidsbeställning, tfn 09 8163 4600 (mån–fre kl. 7–18 och lör–sön 9–15).

Till test vid minsta symtom

Symtom för coronaviruset liknar förkylning och magsjuka. Symtom vid infektionen inkluderar till exempel feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, ont i halsen, snuva, andnöd eller förlust av lukt- eller smaksinne.

Vid även minsta symtom, bör du söka dig till ett test och undvika kontakter tills du får testresultatet. Absolut inte får man träffa andra människor om man har symtom.

Ladda ner Coronablinkern

Om du ännu inte har tagit i bruk Coronablinkern, kan du ladda ner den till din mobiltelefon. Coronablinkern ger dig information och instruktioner om vad du ska göra om du har exponerats för coronaviruset. Om man konstaterar att du har blivit smittad, kan du meddela detta anonymt med appen.

De gällande begränsningarna och rekommendationerna i Esbo finns på esbo.fi/coronaviruset.