Din respons är viktigare än du tror

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-04-2021 kl. 13.30

Har du någon gång gett respons åt Esbo stad och funderat på om den gör någon skillnad? Din åsikt är mycket viktig för oss och hjälper oss att göra Esbo till ett ännu bättre och tryggare ställe att bo på.

Alla kommentarer som kommuninvånarna skickar oss är ett tecken på att de bryr sig och vill ta hand om det gemensamma bästa. Esboborna vill vara nöjda invånare och stolta över sin stad. I Esbo vill vi sköta om naturen, stränderna och vattendragen. Lyckligtvis är det ett mål som invånarna och staden delar. Vi behöver varandra!

I den här artikeln lyfter vi fram några exempel på vad vi har åstadkommit under den senaste tiden tack vare kommentarer från kommuninvånarna.

Flest kommentarer om bostadsmiljön och gatorna

Särskilt mycket respons får vi på bostadsmiljön och gatuunderhållet. Tack vare responsen har vi ökat antalet vägmärken, installerat hastighetstavlor, undersökt vägarnas farthinder och ökat deras antal samt öppnat tilltäppta diken.

Vi får ofta information av invånarna om träd som är farliga eller i dåligt skick. Också den här informationen är mycket viktig för oss, då vi vid behov snabbt kan ingripa i saken. Tillsammans med invånarna bekämpar vi problemet med citykaniner och råttor.

Dessutom ordnar vi talkon för att bekämpa invasiva arter, röjer hinder som skymmer sikten, sköter om lekplatser, aktivitetsparker och hundrastgårdar, putsar klotter på allmänna platser, reparerar vägmärken och iståndsätter bänkar. Vi placerar också ut nya bänkar i park- och gatuområden enligt önskemål vi fått.

Med coronaviruset kom ansiktsskydden och människor började flitigare röra på sig utomhus när övriga hobbyer blev på paus. Detta har medfört nedskräpning. Vårt underhåll har tagit tag i saken genom att oftare tömma sopkärlen på många ställen och beställa större sopkärl utgående från önskemål av invånarna.

Ros åt såväl biblioteken som parkeringsövervakningen

Vi får också beröm för gott arbete. Det är alltid trevligt att få god respons, tack för det!

Till exempel våra bibliotek får beröm för vänlig betjäning särskilt under coronatiden samt för sina sagotimmar på spanska. Invånarna har också tyckt om att vi har flyttat vårt Language Cafe till webben under coronatiden.

Våra kulturtjänster har fått beröm för webbtjänsten www.urbanespoo.fi (på finska) som evenemang- och kulturtjänsterna administrerar. Ta gärna en titt!

I vinter har vädret gynnat skidåkare, och många användare har tackat våra idrottstjänster för välskötta skidspår och goda skidrutter. Folk har också tyckt om utegymmen.

Äldreomsorgen i Esbo får beröm för god vård av äldre i olika grupphem. Coronavaccinationsplatserna anses vara mycket smidiga.

Grankulla stad överlät i början av året sin parkeringsövervakning åt Esbo stad. Övervakningen såväl i grannstaden som i våra egna trakter har fått positiv respons då felparkerade bilar inte är i vägen för andra som letar efter en parkeringsplats.

Ibland är staden överraskande snabb
 

Med jämna mellanrum får vi god respons på att vi är snabba. Till exempel fick vi höra att gamla farliga träd i Sökö sund avlägsnades otroligt snabbt. Hundägare å sin sida är mycket tacksamma för de nya sopkärlen i Larsvik.

Vår tjänst för underhåll på kartan (Kunnossapito kartalla) har fått en enorm mängd beröm och också många användare. En del av kommuninvånarna hittar nu svaren på sina frågor på egen hand i vår karttjänst, som visar situationen för vinterunderhållet nästan i realtid. Vi utvecklar hela tiden tjänsten och användarna har också själva kommit med förslag, till exempel att lägga till områden med parkeringsförbud i tjänsten. Vi utreder som bäst detta.

Årligen nästan 20 000 responsmeddelanden

Vi får årligen nästan 20 000 meddelanden via stadens responstjänst. Du kan ge respons via responstjänsten. Du hittar också länken som leder till tjänsten på varje sida på esbo.fi.

Om du är intresserad av att veta mer kan du läsa vår responsrapport, där du till exempel kan granska hur mycket respons det kommit in om ett visst ämne under den senaste månaden.